Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / November 2020 / (Herinrichting) Schulensbroek als klimaatbuffer en uniek natuurgebied

(Herinrichting) Schulensbroek als klimaatbuffer en uniek natuurgebied

12-11-2020
In het Schulensbroek herstelt de Vlaamse Milieumaatschappij de natuur, samen met Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Het gebied wordt ingericht als een rietmoeras en zal bufferend werken in tijden van klimaatopwarming. Het leefgebied van zeldzame dier- en plantensoorten wordt hersteld en er worden mogelijkheden voor kwaliteitsvolle recreatie gecreëerd. De werken kaderen in het Europese Life Delta project.

Watertekort in de zomer, overstromingen in de winters. De gevolgen van de klimaatopwarming voelen we jaar na jaar aan den lijve. Om in de zomer het grondwater op peil te houden en om in de winter onze kelders droog te houden, werkt de VMM met steun van de Europese Unie aan het gebied rond het Schulensmeer. De voorbereidende werkzaamheden zijn zo goed als achter de rug. Vanaf midden november starten de grondwerken.

Waarom doen we dit?

Het uitgestrekte Schulensmeer 5waterveiligheid van de bewoners in het Demerbekken. Het Schulensbroek fungeert momenteel als één van de belangrijkste gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) in beheer bij de VMM. In de jaren ‘70 werd het beemdenlandschap deels uitgegraven voor zandwinningswerken, waardoor het Schulensmeer ontstond.

Tijdens de aanleg van het Schulensmeer was er weinig aandacht voor de natuur: de oevers werden zeer steil afgewerkt en natte graslanden raakten bedolven onder meters opgespoten zand. Het gebied verdroogde ook door de aanleg van diepe grachten en een pompgemaal.  Veel waardevolle flora en fauna verdwenen. Kortom, om de natuur en de waterhuishouding te herstellen, was er dringend nood aan een doordacht plan.

Beter voor het klimaat

De verschillende partners sloegen de handen in elkaar om van het Schulensbroek terug een buffer te maken die de gevolgen van de klimaatverandering opvangt. Dit 'wetland' voorkomt overstromingen bij hevige neerslag en houdt onze grondwaterreserves op peil in periodes van droogte. Maar er is meer.

Thuis van zeldzame flora en fauna

Toekomstbeeld van de vispaaiplaatsen aan het SchulensmeerVochtige natuurgebieden zoals moerassen en natte graslanden zijn zeer belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Net zoals bossen halen ze CO2 uit de lucht en slaan het op in de bodem. Door de natte omstandigheden blijft het daar zeer lang bewaard in de vorm van organisch materiaal.

Om de natuurwaarde van het gebied te verhogen, graven we de zanddepots af en komt er meer dan 20 hectare - zo’n 40 voetbalvelden - aan natte graslanden, rietmoeras en ondiep water. Hiermee creëren we bijkomende leefgebieden voor zeldzame moeras- en weidevogels. Er zullen weer meer water- en oeverplanten groeien, wat de waterkwaliteit verbetert en de kans op algenbloei vermindert. Het meer wordt meer geschikt voor een rijke variatie aan waterleven en vissoorten.

De natuur beleven

In het Schulensbroek gaan natuur en zachte recreatie hand in hand. Het bestaande wandelpad wordt opgewaardeerd en er komt een rolstoelvriendelijk pad. Jonge avonturiers zullen zich kunnen uitleven op een natuurbelevingsparcours en nieuwe hengelplaatsen worden ingericht in een natuurlijkere open omgeving met paaiplaatsen. Op het dak van het bezoekerscentrum wordt het volop genieten van een machtig uitzicht over het weidse gebied. Schoonheid ten top.

Meer lezen over het project

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van november 2020.

Bekijk alle artikels >>

   logo Life project Demer Delta   Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.