Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2022 / Innovatieve vuilvangers in gebruik genomen

Innovatieve vuilvangers in gebruik genomen

18-05-2022
De VMM blijft zich inzetten voor bestrijding van afval in onze rivieren en installeerde daarom de eerste twee vuilfuiken in Vlaanderen. Deze moeten het grof vuil sneller ‘vangen’ in het Maasstroomgebied. Na 6 maanden evalueren we het proefproject.

Begin dit jaar liep het interregproject LIVES na vier jaar op zijn einde, maar niet voordat de partners een engagement aangingen om werk te blijven maken van een plastiekvrije Maas tegen 2030. De VMM heeft deze maand dat engagement in de praktijk omgezet door 2 innovatieve vuilvangers te plaatsen langs de Gemeenschappelijke Maas.

Vuilfuik 1Het gaat om een fuik of net dat gehangen wordt aan het lozingspunt van een riooloverstort of regenafvoerleiding. Op die manier kan aan de puntbron heel wat afval gevangen worden vooraleer het in de waterloop terecht komt.

Hoewel het principe eenvoudig is, is het de eerste keer dat dit systeem in Vlaanderen uitgetest wordt. Voor de ontwikkeling en plaatsing van deze ‘vuilsokken’ konden we rekenen op de Nederlandse expertise van SWECO.

Hoe vangen we tot nu toe het vuil?

Vuilvang 3

Doorgaans wordt het drijvend zwerfvuil opgevangen door barrières die opgehangen worden in de waterloop. In de loop van het LIVES-project zijn er zo verschillende vuilschermen geplaatst langs enkele waterlopen in Limburg, onder andere in Tongeren, Pelt en Maaseik. Meer weten over LIVES

Door de netten aan het lozingspunt van de riooloverstort op te hangen, verleggen we de focus naar concrete puntbronnen van afval in de waterlopen. De vangst zal dan ook verschillen: we verwachten hier minder ‘straatafval’ zoals flesjes, blikjes of plastiek zakjes maar wel bv. sanitaire doekjes die doorgespoeld worden.

Hoe evalueren?

We voorzien een proefperiode van 6 maanden om de werking en duurzaamheid van het systeem te testen én om het afval op deze locaties te monitoren.

Het pilootproject kwam tot stand met medewerking van LRM - Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied, Fluvius, Aquafin en De Vlaamse Waterweg, in het kader van het recent afgelopen Interreg Maas Rijn project LIVES dat de nodige aandacht gaf aan deze problematiek.

Vuilfuik 3

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2022.

Bekijk alle artikels »

Interreg maas rijn logo

Logo interreg project LIVES

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.