Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2021 / Vlaanderen investeert in Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken

Vlaanderen investeert in Water-Land-Schap 2.0 om droogte aan te pakken

21-05-2021
Water-Land-Schap 2.0 wil de gevolgen en de impact van de droogte te lijf gaan. De oproep richt zich naar lokale besturen, verenigingen, landbouwers en burgers die zich willen verenigen om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Water-Land-Schap 2.0

Na een eerste succesvolle oproep zijn sinds 2017 al 14 deelgebieden Water-Land-Schap met maatregelen aan de slag. In het kader van de Blue Deal komt er nu een tweede oproep en gaan we op zoek naar projectvoorstellen om op nieuwe locaties een aanpak voor droogte uit te rollen en om innovatieve methodieken te testen op het terrein. Daardoor kunnen de inspanningen worden versneld om water in landelijke gebieden vast te houden. 

De oproep richt zich tot lokale besturen, verenigingen, landbouwers en burgers die samen in hun eigen regio oplossingen zoeken om meer water te infiltreren, water langer bovenstrooms vast te houden of zuiniger met het beschikbare water omgaan, zodat er meer water beschikbaar blijft voor de natuur en onze landbouw. Ook wetenschappelijke instellingen, mensen met innovatieve ideeën en bedrijven worden opgeroepen om binnen Water-Land-Schap 2.0 testprojecten op te zetten die droogte in de landelijke gebieden kunnen helpen vermijden. Die innovaties krijgen na hun goedkeuring 2 jaar de tijd om nieuwe methodes, samenwerkingsvormen of een nieuwe combinatie van bestaande technieken uit te testen op het terrein. Minister Demir voorziet 3 miljoen euro om deze vernieuwende initiatieven een kans te geven.

Meer info & selectiereglement Water-Land-Schap 2.0

 

 

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot eind juli 2021.

Samenwerking versterkt de integrale aanpak van de droogteproblematiek

Naast innovaties zoekt minister Demir naar nieuwe locaties voor Water-Land-Schap 2.0 waar de lokale overheden, verenigingen, landbouwers en burgers samen een gebiedsprogramma voorbereiden om in hun streek droogte tegen te gaan. Na de goedkeuring van de gebiedsprogramma’s in 2022, kan binnen die gebieden volop geïnvesteerd worden in maatregelen die droogte tegengaan door in te zetten op meer infiltratie, het vasthouden van water en het zuinig omspringen met het beschikbare water. Hiervoor is 10 miljoen euro voorzien. De nieuwe projecten kunnen leren uit de aanpak van de reeds lopende Water-Land-Schapsgebieden, die volop aan de slag zijn met 22 demonstatiemaatregelen en 19 lopende Blue Deal projecten. 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.