Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2021 / Extra inspanning om slib te ruimen in 2021

Extra inspanning om slib te ruimen in 2021

09-03-2021
In de loop van 2021 zal de VMM 22 slibruimingen uitvoeren en daarmee in totaal 177.465 m³ hinderlijk sediment uit de Vlaamse waterlopen verwijderen. Die hoeveelheid slib is groter dan wat er jaarlijks bijkomt aan sediment in onze waterlopen (geschat op 150.000 m³). Hiermee leveren we een extra inspanning ten opzichte van voorbije jaren.

Waar slib ruimen?

We geven prioriteit aan projecten die de waterafvoer en het waterbergend vermogen van de waterloop herstellen in gebieden met een gevaar voor overstromingsschade. Maar ook ecologische herstel en de droogteproblematiek vormen belangrijke ruimingscriteria.

  • SlibruimingOm de buffercapaciteit van de wachtbekkens op de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw te herstellen wordt het slib er geruimd (24.463 m³).
  • Een ander groot dossier is de slibruiming van 34.774 m³ in het Zuidervaartje in Brugge met als doel het herstel van de waterafvoer.
  • De Bosbeek is geruimd net afwaarts het centrum van Neeroeteren en Maaseik. Deze ruimingen zijn belangrijk om de kans over overstromingsschade in deze centra te voorkomen.
  • We starten in 2021 ook met de saneringswerken van de Grote Laak waarbij naast de waterbodem ook de verontreinigde oevers worden aangepakt.
  • Een ander groot project is de slibruiming van de Kalkenvaart waar het historisch verontreinigde slib (27.021 m³) het bereiken van de ecologisch goede toestand verhindert.
  • De oude Demer in Diest wordt aangepakt (6.594 m³) zodat deze terug kan ingeschakeld worden in de doortocht van de Demer door Diest.
  • De Handzamevaart en Zarrenbeek worden geruimd om een voldoende waterkolom te herstellen. Zeker in periodes van waterschaarste en droogte was deze zeer beperkt geworden als gevolg van de aanslibbing.

Waarom slib ruimen?

Elke waterloop heeft zijn eigen specificaties. Maatwerk is dus belangrijk. De verwijdering van het teveel aan slib is voor veel waterlopen belangrijk om de waterafvoer en het waterbergend vermogen van de waterloop te herstellen zodat we overstromingsschade aan woningen en infrastructuur kunnen voorkomen.

Slibruiming 2Vaak is de verwijdering van het verontreinigde sediment ook belangrijk voor het ecologisch herstel van de waterloop. De waterkwaliteit van veel waterlopen is de voorbije jaren sterk verbeterd. Maar verontreiniging in het slib is vaak een knelpunt als het weer vrijkomt en zo een bron van waterverontreiniging vormt. De verwijdering van het slib is daarom cruciaal voor het verder herstel van de ecologische kwaliteit van de waterloop.

 

We pakken ook plaatsen aan waar de slibtoename de functie van de waterloop belemmert (natuur, recreatie, landschap).

Slibruimen: onbegonnen werk?

Slibruimingen zijn niet te vermijden. Maar we kijken ook verder dan enkel reactieve maatregelen. Met de verdere uitbouw van erosiebestrijdingsmaatregelen en saneringsinfrastructuur, gecombineerd met de strategische aanleg van sedimentvangen hoopt de VMM toekomstige aanslibbingen én dus de bijhorende kosten van haar slibruimingen te beperken. In 2021 zal de VMM daarom bv. een sedimentvang op het Groot Schijn afwerken en een sedimentvang op de Grote Laak aanleggen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van maart 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.