Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2019 / Klimaatverandering in beeld op Klimaatportaal

Klimaatverandering in beeld op Klimaatportaal

01-04-2019
Hoe kan het klimaat veranderen in jouw gemeente en welke effecten kan je verwachten op vlak van hittestress, droogte, overstromingen of zeespiegelstijging? Hoeveel personen, gebouwen en kwetsbare instellingen worden hierdoor getroffen? De VMM heeft al het beschikbare kaart- en cijfermateriaal voor Vlaanderen op één website gebundeld: Klimaatportaal Vlaanderen.

Ons klimaat is aan het veranderen. De gemiddelde weersomstandigheden op aarde zijn gewijzigd en dat is een rechtstreeks gevolg van de stijgende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer. Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N20, HFK's, PFK's, SF6 en NF3). De meest recente broeikasgasemissiecijfers werden op 15 maart gerapporteerd aan de Europese Commissie na goedkeuring door de Nationale Klimaatcommissie.

Bekijk de meest recente cijfers

 

 

Klimaatportaal snel aan de slag

Met het Klimaatportaal brengen we nu voor het eerst in beeld waar de mogelijke impact van een veranderend klimaat het snelst kan opduiken, of het grootst kan zijn in Vlaanderen. Als we er mondiaal niet in slagen de toenemende uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen, moeten we ons voorbereiden op:

  • Meer hittegolven

Het aantal hittegolfdagen in een gemiddelde zomer zal toenemen van 4 nu, naar 11 tegen 2030 en 18 tegen 2050. Daardoor zou al in 2030 de helft van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen jaarlijks een belangrijk niveau van hittestress kunnen voelen: een effect dat tot nog toe enkel in de grote stadscentra voorkwam tijdens een uitzonderlijk warme zomer.

  • Meer overstromingen

Gebieden die momenteel één keer in de honderd jaar overstromen, kunnen tegen 2100 elke tien jaar overstromen. Zo zou het aandeel gebouwen, geconfronteerd met een gevaarlijke overstromingsdiepte van 70 cm of meer, in Vlaanderen meer dan verdubbelen (van 2,6 % nu naar 6,9 % in 2100).

  • Meer droge periodes

Het aantal droge dagen per jaar kan tegen 2100 toenemen van gemiddeld 172 nu naar 236. Door een combinatie van dalende zomerneerslag (-38 % tegen 2100) en toenemende verdamping tijdens zomermaanden (+23 %) kan een extreme droogte zoals in 1976 en 2018 tegen 2100 eens in de 4 tot 5 jaar voorkomen.

Benieuwd naar de mogelijke impact van klimaatverandering in een specifieke wijk of stad? Ga zelf aan de slag met het Klimaatportaal; je kompas op weg naar meer klimaatbestendigheid.

Klimaatportaal in de toekomst

Klimaatportaal VlaanderenWil je als lokaal bestuur de mogelijkheden van het Klimaatportaal verder opvolgen? Kom dan zeker naar de Klimaatdag van VVSG op 3 mei. De VMM roept iedereen op om mee na te denken en mee te werken aan de verdere uitbouw van dit portaal. Op de Klimaatdag kunnen we elkaar ontmoeten en horen we graag op welke manier je hierbij betrokken wil zijn.

Naar het Klimaatportaal Vlaanderen

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Nieuwsbrief maart 2019

Meer artikels in de recentste editie van de nieuwsbrief.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.