Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2017 / Financiering waterbeleid onder de loep

Financiering waterbeleid onder de loep

30-03-2017
Tegen 2021 moet het watersysteem van 17 geselecteerde speerpuntgebieden in Vlaanderen in een goede ecologische toestand zijn. Als onderdeel van dat proces, is het overlegplatform ‘Financiering waterbeleid’ van start gegaan. Tegen midden 2018 werken zij een beleidsvoorstel uit om de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid te optimaliseren.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 duiden 17 speerpuntgebieden en 56 aandachtsgebieden aan waar we versneld de goede toestand van het watersysteem willen halen, respectievelijk in 2021 en 2027. Om dit te kunnen bereiken, zijn  financiële middelen nodig.

Daarvoor is het overlegplatform ‘Financiering waterbeleid’ gestart. Alle partijen betrokken bij het waterbeleid, vertegenwoordigers van de strategische adviesraden, het middenveld en vertegenwoordigers van de betrokken kabinetten nemen er de financiering van het waterbeleid onder de loep.

Op de agenda van de komende maanden staat onder andere de financieringsnoodzaak en de mate waarin de doelgroepen betrokken zijn bij de financieringsinstrumenten.

Ondertussen onderzoekt de Universiteit Antwerpen de effectiviteit van het waterkwaliteitsbeleid. Op basis van een bevraging van enkele sleutelfiguren brengen ze sterktes en zwaktes van het waterkwaliteitsbeleid in kaart en doen ze voorstellen om te optimaliseren.

Tegen midden 2018 zal het overlegplatform beleidsvoorstellen opstellen  om de instrumenten van het integraal waterbeleid te optimaliseren.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 30 maart 2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.