Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2018 / VMM ondersteunt waterbeheerders Demerbekken

VMM ondersteunt waterbeheerders Demerbekken

26-06-2018
In het Demerbekken biedt de VMM extra ondersteuning aan lokale waterbeheerders. Hierdoor kunnen herstelprojecten sneller gerealiseerd worden en zal de toestand van het watersysteem vlugger verbeteren.

Duurzame oplossingen zijn noodzakelijk

Om huidige en toekomstige waterproblemen het hoofd te bieden, moeten we het natuurlijke karakter van onze waterlopen herstellen. Dat kan bijvoorbeeld door hermeandering of ingrepen die vissen weer doorgang verlenen. Het zijn duurzame oplossingen die goed zijn voor het watersysteem, maar die veel tijd in beslag kunnen nemen.

VMM trekt aan de kar

Om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken, zal de VMM het voorbereidingstraject van enkele ingrepen in het Demerbekken voor haar rekening nemen. We gaan van start in gebieden die aangeduid werden als prioritaire gebieden voor het behalen van de milieudoelstellingen. De VMM werkt bij wijze van proefproject de technische voorbereiding voor de ingrepen uit en gaat op zoek naar draagvlak voor de uitvoering ervan.

Draagvlak vraagt waterbewustzijn

Een beekherstelproject kan niet zonder medewerking van betrokken grondeigenaars en van bevoegde waterbeheerders. Maar we willen met dit proefproject ook bij de watergebruikers het bewustzijn van de noodzaak om te investeren in duurzame oplossingen verhogen.

Het pilootproject is begin 2018 gestart en zal twee jaar lopen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.