Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2017 / Bollaertbeek onder handen genomen

Bollaertbeek onder handen genomen

15-06-2017
Het water van de verontreinigde Bollaertbeek moet opnieuw gebruikt kunnen worden voor de productie van drinkwater. Daarvoor engageert de VMM zich de komende drie jaar samen met VITO, De Watergroep, Inagro en ILVO.

Het waterproductiecentrum van Zillebeke-Ieper gebruikt al jaren het water van de Bollaertbeek voor productie van drinkwater. Maar elke zomer geraakt het water zodanig verontreinigd door pesticiden dat het hier niet meer voor gebruikt kan worden.

Gedurende drie jaar zullen we samen met VITO, De Watergroep, Inagro en ILVO op zoek gaan naar manieren om de concentratie aan pesticiden naar beneden te halen.

Hoe pakken we het aan?

De landbouwers uit het afstroomgebied van de Bollaertbeek zullen nauw betrokken en geïnformeerd worden. We zullen hen ook individueel aanmoedigen om goede praktijken toe te passen.

De VMM zal onder andere de concentratie aan pesticiden in de Bollaertbeek nauwgezet monitoren en linken aan debietsmetingen.

Het project van de Bollaertbeek wordt mede gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoek- en ontwikkelingsprogramma van de Europese Unie volgens het subsidiecontract met nr. 727450.

                         Europese Unie                         Waterprotect

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie juni 2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.