Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Januari 2024 / Voor het eerst inzichten in de aanvoer van ammoniak uit lucht

Voor het eerst inzichten in de aanvoer van ammoniak uit lucht

18-01-2024
De VMM meet sinds 2021 de aanvoer van ammoniak uit de lucht tijdens droge periodes. De eerste resultaten van deze nieuwe meettechniek zijn nu beschikbaar. Dankzij de metingen kunnen we de modellen voor stikstofdepositie nog beter controleren. Zo brengen we de druk van stikstof op de natuur beter in kaart.

Nieuwe ammoniakmetingen

Om de aanvoer van stikstof uit de lucht te bepalen, gebruikt de VMM een combinatie van metingen en berekeningen (modellen). De VMM meet al lang hoeveel stikstof er uit de lucht valt via regen. Sinds eind 2021 meten we ook de aanvoer van ammoniak tijdens droge periodes in twee natuurgebieden, namelijk op de Mechelse Heide en in het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Eerste meetresultaten bevestigen berekeningen

ammoniakmetingen

De resultaten van het eerste meetjaar bevestigen dat er een aanzienlijke hoeveelheid ammoniak neerslaat uit de lucht op de heide.

Op de Mechelse Heide (Maasmechelen) is in 2022 een droge depositie van ammoniak gemeten van 3,1 kg stikstof per hectare per jaar. In het Grenspark Kalmthoutse Heide (provincie Antwerpen) is 5,2 kg stikstof per hectare per jaar gemeten. Deze metingen zijn gelijkaardig aan de berekende ammoniakdepositie op deze locaties in 2021. Met die resultaten kunnen we de modellen voor stikstofdepositie nog beter controleren en meten we veranderingen in de tijd.

Wat is ammoniak?

Ammoniak is een kleurloos gas dat bestaat uit stikstof en waterstof. Na omzetting tot ammoniumzouten kan het zich over grote afstanden verspreiden. Ammoniak heeft nadelige effecten op de vegetatie: het wordt rechtstreeks opgenomen door de bladeren van planten en draagt bij aan verzurende en vermestende depositie. Stikstof is een essentiële voedingsstof, maar te veel stikstof heeft negatieve effecten op natuurlijke ecosystemen. De uitstoot van ammoniak veroorzaakt ook fijn stof wat nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt voor de mens.

Staalname lucht

Stikstof: nefast voor de biodiversiteit

Te veel stikstof vermindert de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Veel planten verkiezen een voedselarme bodem. Dat is ook zo voor heide. Bij een overmaat aan stikstof worden de vele typische, vaak zeldzame heidesoorten verdrongen door een beperkt aantal grassoorten. Daardoor verdwijnen ook zeldzame planten en dieren. Andere factoren zoals invasieve soorten en de klimaatverandering versterken dit nog.

Lees het rapport

Meer weten over stikstof?

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.