Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2023 / VMM start nieuwe Blue Deal-projecten op

VMM start nieuwe Blue Deal-projecten op

09-02-2023
In 2023 gaat de strijd tegen droogte en waterschaarste in Vlaanderen verder. De Blue Deal, het ambitieuze antwoord van de Vlaamse Regering in die strijd, gaat haar derde levensjaar in. Ook de VMM werkt hieraan mee. Zo starten er bij het begin van 2023 vier nieuwe waterloopprojecten op die water meer ruimte geven en het overstromingsrisico in de omgeving verlagen.

Hoe zet de VMM haar schouders onder de Blue Deal?

De Blue Deal krijgt invulling op verschillende manieren. Zo zetten we in op het verbeteren van regelgeving, optimaliseren we de monitoring van grondwater, waterkwaliteit en -kwantiteit in onze waterlopen en steunen we projecten die innoveren in hergebruik van regenwater en gezuiverd afvalwater (effluent).
Ook onze waterlopen vragen op sommige locaties een structurele herinrichting. Oeverherinrichtingen, hermeanderingen, openleggingen… allemaal ingrepen die onze waterlopen robuuster maken tegen het veranderende klimaat dat droogte en wateroverlast in de hand werkt.
Onderstaande kaart biedt een overzicht van heel wat lopende en geplande acties op het terrein waar de VMM haar schouders onder zet.

Bij het begin van 2023 starten vier nieuwe waterloopprojecten op die kaderen in de Blue Deal. We nemen je graag mee langs deze werven:

Hermeandering Kleine Nete in Olens Broek en Langendonk

Blue Deal Kleine NeteDoor in het verleden de Kleine Nete in natuurgebied Olens Broek recht te trekken, de historische meanders te dempen en zo het valleigebied in te nemen kreeg het water van de waterloop minder ruimte. Op sommige locaties in het gebied liggen de afgesneden meanders nog als vijvers in het landschap. Door deze meanders opnieuw aan te sluiten op de Kleine Nete kan de historische vorm van de rivier gedeeltelijk herstellen. Dit zal zorgen voor meer variatie in stroomsnelheid, meer kansen voor fauna en flora en betere waterberging. In totaal wordt ca. 920 meter extra waterloop gecreëerd.

Lees meer over dit project »

 

Dijkherstel en aanleg overstromingsgebied voor de Kleine Nete in De Zegge

Blue Deal ZeggeIn het landbouwgebied De Zegge bevinden zich heel wat dijken langs de Kleine Nete. Deze dijken hebben echter te lijden onder erosie (uitspoeling). Op verschillende plaatsen zijn ze sterk verouderd en kalven oevers af tot ze lokaal soms verticaal zijn. De oevers verliezen zo hun stevigheid en dreigen voortdurend uit te spoelen waardoor het overstromingsrisico toeneemt. Vanaf februari 2023 start de VMM daarom met dijkverbeteringswerken, waarbij ook water meer ruimte zal krijgen.

Lees meer over dit project >>

 

Beide projecten zijn een onderdeel van het integraal rivierherstelprogramma van de Kleine Nete.

Hermeandering Gaverbeek in provinciaal domein de Gavers

Blue Deal Leiebekken De GaversHet provinciedomein De Gavers breidt uit met ongeveer 20 hectare. Een van de ontwikkelingen in dit uitbreidingsproject is het herstel van de natuurlijke loop van de Gaverbeek die door dit domein stroomt. Door meanders uit te graven en aan te sluiten op de waterloop, vermindert niet alleen de kans op wateroverlast, maar krijgt water ook meer ruimte. Zo is de waterloop beter bestand tegen lange periodes van droogte. Voor de Gaverbeek creëren we zo 130 meter extra ruimte voor water.

Lees meer over dit project >>
Ecologisch beek- en valleiherstel Molenbeek-Bollaak

Blue Deal Molenbeek-BollaakBegin februari 2023 start de VMM met de eerste fase van beekherstelwerken van de Molenbeek-Bollaak. Tussen het Netekanaal en de Kleine Nete in Emblem (Ranst) vormen we historisch aangelegde recreatievijvers om tot een krekensysteem en laten we de waterloop weer kronkelen. Het valleigebied wordt natte natuur waar water de ruimte krijgt dat het nodig heeft.

Lees meer over dit project >>

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.