Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2022 / Nieuwe meettechniek voor ammoniak

Nieuwe meettechniek voor ammoniak

08-02-2022
Met nieuwe meettoestellen meet de VMM nu ook de directe aanvoer van ammoniak uit de lucht. We houden al langer in het oog hoeveel stikstof er uit de lucht valt via regen. De nieuwe metingen zorgen ervoor dat we de modellen voor stikstofdepositie nog beter kunnen controleren. Zo brengen we de druk op de natuur nog beter in kaart. De nieuwe toestellen staan op de Kalmthoutse Heide en de Mechelse Heide.

Nieuwe ammoniakmetingen

Om de aanvoer van stikstof uit de lucht te bepalen, gebruiken we een combinatie van metingen en berekeningen (modellen). In 2021 hebben we daar nu een nieuwe meettechniek aan toegevoegd. De nieuwe toestellen kunnen voortdurend meten hoeveel ammoniak er via de lucht wordt aangevoerd. De metingen zijn eind vorig jaar gestart in het Grenspark Kalmthoutse Heide (provincie Antwerpen) en de Mechelse Heide (Maasmechelen).

Ammoniak meettoestel 2

Gezonde lucht voor mens en natuur

De VMM meet al lang hoeveel stikstof er uit de lucht valt via regen. Met de nieuwe toestellen meten we nu ook de aanvoer van ammoniak tijdens droge periodes. Met deze resultaten kunnen we de modellen voor stikstofdepositie nog beter controleren en meten we veranderingen in de tijd. Zo kunnen we de programmatische aanpak stikstof (PAS) ondersteunen, maatregelen van het luchtbeleid evalueren en waar nodig bijsturing onderbouwen om de natuur in stand te houden.

Wat is ammoniak? 
Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas dat bestaat uit stikstof en waterstof. NH3 heeft nadelige effecten op de vegetatie en veroorzaakt fijn stof. Vooral landbouwactiviteiten zoals veeteelt zorgen voor de uitstoot van NH3. NH3 draagt veel bij aan de verzurende deposities en stikstofdeposities in Vlaanderen. Meer weten

Ammoniak meettoestel 1

Stikstof: nefast voor de biodiversiteit

Te veel stikstof vermindert de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Veel planten verkiezen een voedselarme bodem. Dat is ook zo voor heide. Bij een overmaat aan stikstof worden de vele typische heidesoorten verdrongen door een paar grassen, zodat zeldzame planten en dieren verdwijnen. Andere factoren zoals invasieve soorten en klimaatverandering versterken dit nog.

Meer weten over stikstof? »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.