Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2021 / 9 nieuwe proeftuinen droogte van start om waterbeschikbaarheid te verhogen

9 nieuwe proeftuinen droogte van start om waterbeschikbaarheid te verhogen

09-02-2021
Eind 2020 kende de Vlaamse Regering aan 9 nieuwe ‘proeftuinen droogte’ een subsidie toe. In een proeftuin droogte gaan verschillende (landbouw)bedrijven met de steun van de Vlaamse overheid samen op zoek naar een oplossing om beter beschermd te zijn bij waterschaarste. De subsidie verlaagt de drempel om innovatieve oplossingen uit te werken. Die oplossingen kunnen dan ook in andere bedrijven gebruikt worden.

In de strijd tegen de droogte lanceerde de Vlaamse Regering in de zomer van 2020 de Blue Deal. In dat kader maakte de Vlaamse Regering opnieuw 4 miljoen euro vrij voor projecten die de waterbeschikbaarheid verhogen via samenwerkingsverbanden.  De subsidieoproep van de Vlaamse Milieumaatschappij in augustus 2020 leverde 21 projectvoorstellen op. 9 projecten kregen een subsidie toegewezen. Samen met de 8 projecten uit 2019 wordt nu al op 17 plaatsen in Vlaanderen gezocht naar concrete oplossingen op het terrein.

Innovatie, efficiëntie en samenwerking

In sommige proeftuinen gaat het om het efficiënter inzetten van regenwater door het water van verschillende bedrijven samen op te vangen en het van daaruit naargelang de behoefte opnieuw te verdelen. Ook andere bedrijven kunnen vaak een beroep doen op het beschikbare water, zoals nabijgelegen landbouwbedrijven of de lokale brandweer.

Proeftuinen droogteAndere projecten zetten in op circulair watergebruik en investeren in het opnieuw gebruiken van het proceswater (i.e. water gebruikt in een fabrieksproces waarbij producten worden gemaakt). Ook hier staat samenwerking centraal. Water dat zelfs na verregaande zuivering niet opnieuw kan ingezet worden voor de eigen processen, kan van voldoende kwaliteit zijn voor een ander bedrijf in de buurt.

De investeringen in het kader van een proeftuin droogte worden tot 75% gesubsidieerd. Dankzij de subsidie kunnen ondernemers experimenteren met nieuwe technieken en alternatieve vormen van samenwerking. Zo wordt kennis opgebouwd die dan weer in andere projecten toegepast kan worden. 

Wat brengt de toekomst?

In de Blue Deal van de Vlaamse Regering (2020), zijn bijkomende proeftuinen droogte voorzien voor de periode 2021-2022.  De voorwaarden van de nieuwe proeftuinen worden voorbereid op basis van een evaluatie van de eerdere oproepen.

De selectie en opvolging van de proeftuinen droogte gebeurt door de VMM. Meer informatie en een korte voorstelling van de projecten lees je op hier

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van februari 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.