Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2018 / Kantelpunt voor een duurzaam Vlaanderen bereikt?

Kantelpunt voor een duurzaam Vlaanderen bereikt?

18-12-2018
Tegen 2050 willen Europa en Vlaanderen evolueren naar een ecologisch duurzame samenleving. Een korte, krachtige uitspraak, met verstrekkende gevolgen. Want vanaf nu zal onze maatschappij grondig moeten veranderen om die doelstelling te behalen. Hoe moeten we dit in Vlaanderen aanpakken? Waar liggen de uitdagingen? In het nieuwe MIRA-rapport Milieuverkenning 2018 onderzoeken we de oplossingen en hefbomen die moeten bijdragen tot ecologisch duurzame systemen.

2050 is minder veraf dan we denken. De voorbije decennia zagen we een verbetering van het leefmilieu in Vlaanderen, maar de huidige inspanningen zullen niet volstaan om de milieu-impact van onze grote maatschappelijke systemen zoals energie, mobiliteit en voeding voldoende (snel) terug te dringen. Het is hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Dat vinden ook de studenten aan de Thomas Moore Hogeschool. Bekijk hier hun ideeën rond ons toekomstige energiesysteem.

Meer filmpjes

Welke oplossingen?

Deze studenten barsten alvast van de interessante ideeën, maar welke zijn nu de beste ideeën om op in te zetten? Het rapport ‘Milieuverkenning 2018’ maakt een grondige analyse van het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem. Onze maatschappij verandert razendsnel  en voor elk systeem bestaan nu al veel oplossingen en innovaties. We lichten ze stuk voor stuk door, beoordelen de milieu-impact en schatten in wat je er op andere vlakken mee verliest en/of wint.

Een voorbeeld. Om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te verwezenlijken zijn er drie grote trajecten:

  • Verduurzaming van de lagetemperatuurwarmte  en koeling in de gebouwde omgeving.
  • Verduurzaming van het energieaanbod en van (middel)hoge temperatuurwarmte in de industrie.
  • De afstemming van de energievraag op het -aanbod.

Hiervoor zijn al vele oplossingen beschikbaar, maar ze moeten op een veel grotere schaal worden uitgerold.

Hefbomen

Willen we de transitie maken naar een duurzaam Vlaanderen, dan hebben we dus niet alleen oplossingen nodig, maar ook hefbomen: maatregelen, innovaties of trends die de gewenste oplossingen kunnen ondersteunen en versnellen.

Wat zijn bv. hefbomen die de verduurzaming van het energieaanbod kunnen versnellen?

  • De bindende doelstelling van de Europese Unie om tegen 2030 32 procent van de energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen is een stimulans voor het te voeren Vlaamse beleid.
  • Het economisch aantrekkelijker maken van hernieuwbare energie door het gebruik van fossiele brandstoffen duurder te maken, met bijvoorbeeld een CO2-taks.

Ruimte als platform

In het rapport besteden we bijzondere aandacht aan de Vlaamse ruimte, die als een ondersteunend en veerkrachtig platform de diverse maatschappelijke transities zal moeten faciliteren.

Lees het volledige rapport ‘Milieuverkenning 2018’

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.