Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2016 / Meer dan 177 gemeenten gebruiken minder dan 1 kilogram pesticiden

Meer dan 177 gemeenten gebruiken minder dan 1 kilogram pesticiden

15-12-2016
De VMM geeft elk jaar een stand van zaken van de hoeveelheid pesticiden die de openbare besturen gebruiken. 2015 was het eerste jaar waarin er voor deze groep een verbod geldt. Dit verbod komt er na een beleid van 10 jaar waarin het pesticidengebruik werd afgebouwd.

Enkel onder specifieke omstandigheden kan er nog afgeweken worden van dit verbod. En wat blijkt? Het gebruik van pesticiden door de gemeenten daalt sterk. In 2015 haalden 87 gemeenten een nulgebruik en 90 gemeenten zitten aan een heel beperkt gebruik tussen 0 en 1 kilogram werkzame stof (het werkzame middel in een pesticide). 

In totaal gebruikten de openbare besturen in 2015 nog 8,8 ton werkzame stof. Vooral de gemeenten hebben een grote inspanning geleverd en staan nog slechts in voor 13 % van het gebruik.

Het grootste gedeelte van het pesticidengebruik wordt ingezet voor de veiligheid van spoorweginfrastructuur (80 %), daarna komt het gebruik voor het bestrijden van invasieve uitheemse planten. Door in te zetten op structurele aanpassingen van terreinen en kennisopbouw en -verruiming wordt blijvend gewerkt aan een duurzaam pesticidengebruik.

Lees het rapport Duurzaam gebruik van pesticiden 2015

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 15 december 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.