Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2016 / Gefaseerde uitrol rioleringsdatabank start vanaf januari

Gefaseerde uitrol rioleringsdatabank start vanaf januari

15-12-2016
AWIS, het afvalwaterinformatiesysteem dat de VMM nu ontwikkelt, zal als eerste belangrijke stap een gedetailleerde rioleringsdatabank voor Vlaanderen omvatten. Deze gebiedsdekkende databank steunt op de uitwisseling van gegevens tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, rioolbeheerders, Aquafin en lokale besturen.

Voor de gegevensuitwisseling is nu een typeovereenkomst opgemaakt die de concrete modaliteiten van de uitwisseling vastlegt. Daarvoor werd een akkoord gesloten tussen de sector en de VMM. Een belangrijke stap aangezien de samenwerking hiermee formeel bekrachtigd wordt. Vanaf begin 2017 zal de VMM gefaseerd alle rioolbeheerders en lokale besturen contacteren om deze overeenkomst te tekenen en de uitwisseling concreet te maken.

De AWIS-rioleringsdatabank zal een belangrijke hoeksteen vormen voor het waterzuiveringsbeleid, meer bepaald voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer. De databank zal ook tal van andere processen zoals vergunningsverlening, beleidsrapportering en waterkwaliteitsmodellering ondersteunen.

In een tweede fase zal de VMM deze gegevens verrijken met voor de sector relevante informatie, zoals aangesloten inwoners en industriële aansluitingen.  Die informatie is belangrijk voor een efficiënter beheer van het rioleringsstelsel. 

Ten derde wordt binnen het AWIS-programma ook gewerkt aan instrumenten die een vlottere dossierafhandeling voor investeringsprojecten zullen mogelijk maken.  Ook hiervoor zal de nieuwe databank een belangrijke basis vormen.  

Bekijk het voorbeeld van typeovereenkomst

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 15 december 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.