Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2016 / EMAS-registraties voor 7 VMM-vestigingen

EMAS-registraties voor 7 VMM-vestigingen

15-12-2016
Milieusparend gedrag is een van de kernwaarden van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat wordt opnieuw bevestigd door de vernieuwing van de EMAS-registratie voor onze vestiging in Aalst tot 16 november 2019. Ook de locaties Hasselt, Herentals, de administratieve vestiging in Oostende, LAK Gent en de dienst Lucht in Antwerpen (Kronenburgstraat en Vuurkruisenplein) zijn EMAS-geregistreerd.

Dat brengt de teller van ons milieumanagementsysteem op 7 vestigingen en 634 betrokken personeelsleden. Nu het LAK Gent onder de EMAS-scope valt zijn we niet alleen de enige Vlaamse administratie met een EMAS-milieumanagementsysteem, maar ook het enige Vlaamse labo met EMAS én een accreditatie. Onze doelstelling: in 2019 elke VMM-collega laten werken op een EMAS-geregistreerde locatie.

Wat levert EMAS op?

Het gaat ons niet enkel om wat we doen, maar ook hoe we het doen. De zorg van en voor milieu is een vaste waarde voor onze organisatie en daar zijn we best wel trots op. De beoordeling van de milieuprestaties toont een positieve evolutie voor:

Papierverbruik

Toetsing resultaten 2015 aan het EMAS-engagement.

Een reductie van printpapierverbruik met 45%  t.o.v. 2011.

Afval

Toetsing resultaten 2015 aan het EMAS-engagement.

Door doorgedreven sorteren en een betere weegmethode daalt de restfractie met 40%.Het PMD-verbruik daarentegen stijgt ten opzichte van 2013. Dit is deels te wijten aan een andere  weegmethode  (effectief wegen t.o.v. schatten) maar het grote aandeel van deze fractie is te wijten aan het persoonlijk gebruik van dranken.  Daarom blijven we het personeel sensibiliseren en worden herbruikbare drinkbussen en waterkannen aangeboden.

Elektriciteit

Toetsing resultaten 2015 aan het EMAS-engagement.

Het elektriciteitsverbruik daalt met  5 % t.o.v. 2013 

CO2-emissie

Toetsing resultaten 2015 aan het EMAS-engagement.

Ten opzichte van 2012 zijn de emissies reeds gedaald met 24%. Het wagenpark neemt 69% van de emissie voor haar rekening.  De emissies dalen sterk door het wagenpark milieuvriendelijker te maken en de gebouwenverwarming te optimaliseren.    

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 15 december 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.