Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2022 / Stukje Grote Gete mag weer vrij stromen in Tienen

Stukje Grote Gete mag weer vrij stromen in Tienen

20-04-2022
Begin deze maand hebben we de werken aan een meanderende nevengeul en een vistrap op de Grote Gete in Tienen voltooid. Het zijn belangrijke ingrepen om de ecologische toestand van de waterloop te verbeteren en tegelijk in te zetten op zichtbaar en beleefbaar water.

Meer leven in het water

Van nature volgen onze waterlopen een kronkelend patroon, wat zorgt voor veel variatie in diepte, stroomsnelheid en bodemsedimenten. Ze vormen daardoor een zeer divers leefgebied waarin heel wat planten- en diersoorten zich thuis voelen.

Maar in Tienen werd de Grote Gete in het verleden rechtgetrokken en in een nauw keurslijf gedwongen. Binnen het stadscentrum zijn de oevers zelfs volledig gebetonneerd. Automatische stuwen regelen het waterpeil. Zo’n kunstmatige situatie is weinig aantrekkelijk voor veel typische riviersoorten.

Daarom gaven we een stukje Grote Gete net stroomopwaarts het stadscentrum terug ruimte om haar ding te doen: vrij stromen en meanderen. We hebben een kronkelende nevengeul uitgegraven en natuurlijk ingericht met stroomversnellingen en natuurlijke oevers. Hierdoor krijgt watergebonden natuur meer kansen. Riviervissen zoals de riviergrondel en de kopvoorn kunnen paaien in het snelstromende water terwijl een ijsvogel vanuit de overhangende kruinen zijn prooi benadert. In de stroomversnellingen plukt de grote gele kwikstaart insecten van de stenen.  Kom zeker eens kijken en misschien zie je ze wel in actie!

Grote Gete

Vis tegen de stroom

In de Grote Gete werd naast de meanderende geul ook een vistrap aangelegd. Het is een reeks van 11 lage drempeltjes waar vissen over kunnen zwemmen. Samen met een bestaande vistrap zal de nieuwe trap de vissen helpen om rond de stuw heen te zwemmen die iets verderop ligt. Hierdoor kunnen zij hun trek stroomopwaarts verderzetten om zich in hoger gelegen waterlopen voort te planten. Ook voor andere resterende vismigratieknelpunten op de Grote Gete zijn oplossingen in voorbereiding.

 

Water nabij de stad

De werken werden uitgevoerd in een groene omgeving op wandelafstand van het centrum van Tienen. Samen met onze partners stad Tienen en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland zetten we in op een verdere inrichting van het gebied tot publiek toegankelijke groenzone en klimaatbuffer. Zo werden er recent nog nieuwe stukken bos aangeplant en wandelpaden uitgestippeld. De nevengeul met haar kabbelende water vormt nu een extra troef voor het gebied. Over de nevengeul werden 2 houten wandel- en fietsbruggetjes aangelegd en ook een avontuurlijke oversteekplaats uit stapstenen. Zo kan iedereen genieten van dit stukje riviernatuur.

Benieuwd naar het resultaat? Kom dan zeker een kijkje nemen aan de Getestraat te Tienen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van april 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.