Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Gloednieuwe plannen voor Zenneterras in Lot (Beersel)

Gloednieuwe plannen voor Zenneterras in Lot (Beersel)

21-09-2023
In Lot (Beersel) werden gisteren de plannen voor de aanleg van een gloednieuw Zenneterras uit de doeken gedaan. Een project van in totaal bijna € 1,8 miljoen. Zo wil de VMM samen met de gemeente Beersel, de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) ‘Zennevallei Hergist’ het stadscentrum van Lot opnieuw verbinden met het water.

Met de aanleg van het Zenneterras in Lot zou de Zenne opnieuw de centrale plaats krijgen die haar toekomt. Via een trappenstructuur kan men naar de Zenne afdalen, waar ruimte is voor een belevingsplek aan het water. In beide richtingen kan men over het water uitkijken. Een overdekte luifel over het plein, in de vorm van een “ruggengraat”, biedt beschutting voor fietsers of wandelaars. Er komt ook meer plaats voor groen in het straatbeeld, het verkeersknooppunt aan de kerk wordt aangepakt en de bestaande parkeerplaatsen krijgen een herschikking.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De Zenne was decennialang gedegradeerd tot een stedelijk riviertje dat sterk vervuild en verwaarloosd was. Na jaren van inspanningen door Vlaanderen hebben we de historische vervuiling grotendeels uitgewist en de waterkwaliteit van de rivier fors verbeterd. Op die manier kunnen omwonenden terug genieten van hun rivier. Zo maakten we eerder dit jaar kajakken op de Zenne mogelijk, alsook de aanleg van Zenneterrassen in Halle. Ook de inwoners van Lot zullen met de terrassen opnieuw kunnen genieten van een prachtig stukje natuur en van het klaterende water van hun rivier.”

Maquette Zenneterras in Lot (Beersel)

“De Zennevallei heeft veel troeven: mooie natuur, veel bedrijvigheid, een centrale ligging en een rijk cultureel leven”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Met het kunstenfestival GIST, een uitbreiding van de Zennepaden en de kajakrecreatie slagen we er steeds beter in de Zennevallei op de kaart te zetten. Met het Vlaamse Randfonds investeren we via de IGS ‘Zennevallei Hergist’ €120.000 in het tot stand komen van deze trekpleister. Het terras zal bovendien als nieuwe vertrekplaats voor de kajakrecreatie dienen, waarmee we opnieuw de aantrekkingskracht versterken.”

“Om de leefbaarheid te verbeteren werken de provincie Vlaams-Brabant en Beersel in het kader van het Strategisch Project Zennevallei aan de uitvoering van de visie voor de woonkern Lot en de omliggende bedrijvenzones. Het eindresultaat moet zijn dat de verkeersafwikkeling beter geregeld is, de tewerkstelling en welvaart nog steeds een plek heeft en de woonomgeving van Lot aangenamer wordt. De investering in de publieke ruimte door de aanleg van een Zenneterras draagt hiertoe bij”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Jo Vander Meylen, burgemeester van Beersel: “De Zenne slingert als een dorpsgenoot doorheen het centrum van Lot. Ze staat soms hoog, dan weer laag. Ze vormt al eens het onderwerp voor een gesprek bij de bakker of de beenhouwer. Kortom de Zenne lééft in Lot. Maar ze zit misschien nog te vaak verstopt achter heggen en muren. Met de komst van het Zenneterras steken we ze niet langer weg, maar brengen we ze juist dichter bij de inwoners. Tegelijk geven we het plein een nieuwe inrichting voor de toekomst. Het wordt een fijne plek om te vertoeven en te genieten van een stukje natuur midden in de dorpskern dat een groene stapsteen zal vormen naar het landschapsbufferpark Lot. Een extra trekpleister voor Lot.”

“De Zenne is niet langer die ‘stinkende’ rivier waar in het verleden wel eens smalend over werd gedaan. Integendeel. De waterkwaliteit is er enorm op vooruit gegaan. Het recente enorme succes van de kanotochten op de Zenne toont bovendien aan dat inwoners, toeristen en waterliefhebbers de Zenne opnieuw ontdekken en omarmen”, zegt Jos Savenberg, schepen van milieu.

Maquette Zenneterras in Lot (Beersel)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.