Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Wat is de impact van de coronacrisis op de luchtkwaliteit ?

Wat is de impact van de coronacrisis op de luchtkwaliteit ?

24-03-2020
De COVID-2019 maatregelen zorgen voor gevoelig minder autoverkeer. Dit heeft zonder twijfel een positief effect op de luchtvervuiling veroorzaakt door autoverkeer. Andere bronnen van luchtvervuiling zoals gebouwenverwarming kunnen toenemen. De impact van de COVID-2019 maatregelen op de uitstoot van de landbouw en industrie is (nog) niet duidelijk.

De voorbije weken was er veel regen en wind, wat zorgt dat de luchtkwaliteit beter was dan gemiddeld. Door de invloed van het weer kan je de concentraties van voor en na de COVID-maatregelen daarom niet eenvoudig  met elkaar vergelijken. De impact van de maatregelen op de luchtkwaliteit beoordelen, zal pas binnen enkele weken mogelijk worden.

De maatregelen om de COVID-2019 crisis aan te pakken, leiden tot minder autoverkeer. Dit heeft een positief effect op de luchtvervuiling door het verkeer.

  • Kwalitatief: verkeerstellingen wijzen op gevoelig minder personenverkeer. De impact op het vrachtverkeer is minder duidelijk. Minder verkeer betekent minder uitstoot door verkeer. Dit is positief voor de verkeersgerelateerde luchtcomponenten zoals stikstofoxides en dieselroet. 
  • Kwantitatief: het effect van de COVID-2019 nu becijferen is niet eenvoudig omdat de maatregelen nog maar een paar dagen van kracht zijn. Ook het weer speelt een rol in de luchtkwaliteit. De laatste weken was er veel regen en wind. Deze weersomstandigheden zijn zeer gunstig voor de luchtkwaliteit. Op 16 maart 2020, dus na de invoering van de maatregelen, was de meteo minder gunstig. Toen was de NO2-concentratie in 2 verkeersstations in Antwerpen en Brussel tijdens de ochtendspits het hoogst van de laatste 8 dagen. Met normaal verkeer zou die piek nog hoger zijn. Toch betekent dit dat minder verkeer op één dag zich niet automatisch vertaalt in lagere concentraties als je die vergelijkt met metingen vóór de COVID-2019 crisis, met meer verkeer.

Luchtvervuiling heeft ook nog andere bronnen. Voor fijn stof zijn ook industrie, landbouw en gebouwenverwarming belangrijk. Bovendien zijn er 2 fracties fijn stof: het primaire, rechtstreeks uitgestoten fijn stof, waarvan de bijdrage van verkeer klein is, en het secundaire fijn stof, dat een belangrijker aandeel heeft. Dit ontstaat wanneer gassen in de atmosfeer met elkaar gaan reageren. Hierbij is ammoniak uitgestoten door de landbouw belangrijk, zeker in deze periode van het jaar wanneer landbouwers hun velden beginnen te bemesten.

Ook de gebouwenverwarming (vooral houtverbranding) is een belangrijke bron. Meer mensen werken thuis, waardoor hun huizen ook overdag verwarmd worden. Bovendien zijn veel woningen in België slecht geïsoleerd. Daardoor kunnen de COVID-2019 maatregelen ook zorgen voor méér uitstoot. Ook hier spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol.

Bekijk hier de actuele luchtkwaliteit

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.