Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Veilig zwemmen in Vlaanderen

Veilig zwemmen in Vlaanderen

23-06-2020
26-06-2020 – Het mooie weer zet velen ongetwijfeld aan om een verfrissende duik te gaan nemen. Zwemmen, springen en duiken in waterlopen houdt risico's in. Daarom raden de Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg aan om enkel te zwemmen op de locaties in Vlaanderen die aangeduid zijn als zwemwater. In de zwemzones aan de kust kan het pas vanaf 27 juni.

De Vlaamse Milieumaatschappij monitort in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid de zwemwaterkwaliteit aan de kust en in de zwemvijvers tijdens het badseizoen. Je kan de actuele zwemwaterkwaliteit bekijken op www.kwaliteitzwemwater.be. Je ziet er ook meteen in welke zones je met een gerust hart kan zwemmen. Aan de kust zijn de zwemzones pas open vanaf 27 juni.

Niet zwemmen in waterlopen

De Vlaamse waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen. Zwemmen in beken en rivieren wordt afgeraden, omdat de veiligheid niet is gegarandeerd. Niet alleen is de waterkwaliteit aan schommelingen onderhevig, duiken in ondiep water kan letsels opleveren en op de bodem liggen soms voorwerpen die je door het troebele water niet kan zien. Bovendien kan het betreden van ecologisch kostbare oeverzones voor schade zorgen. Er gaan zwemmen of duiken van bruggen, sluizen, steigers en kades is onverstandig, en daar zijn diverse redenen voor: 

  • De voorbijvarende schepen kunnen voor risicosituaties zorgen. Een zwemmer is vanaf een schip meestal niet of nauwelijks te zien. Schepen hebben een langzamere reactietijd dan auto’s. Schippers kunnen dus niet snel uitwijken of vaart minderen. Zelf zie je ook niet altijd een varend schip door de bouw van een brug of gewoon door onoplettendheid.
  • Schepen gaan ook sneller dan de meeste mensen denken en zwemmers kunnen door de zuigende werking naar een schip worden toegetrokken. Ook de sluizen en stuwen op de rivieren en kanalen veroorzaken stromingen, die zwemmers voor problemen kunnen stellen.
  • De oevers zijn niet op zwemmers ingericht, waardoor het lastig kan zijn om op de kade te komen.
  • Onder water kunnen onzichtbare betonnen constructies aanwezig zijn en op de bodem van het kanaal liggen soms voorwerpen die je kunnen verwonden. Een duik in het soms troebele water kan dan ook ernstige letsels veroorzaken.
  • Tenslotte kunnen ook de grote verschillen in temperatuur – de bovenlaag van het water is warm en de onderlaag is heel koud – kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Verkrampte spieren en de kans op onderkoelingsverschijnselen is dan extra groot.

Zwemmen en duiken op bevaarbare waterwegen is zelfs wettelijk verboden en wordt enkel uitzonderlijk toegelaten in het kader van een vergund evenement zoals een triatlon of een zwemwedstrijd of in afgebakende veilige zones met een vergunning.

Genieten is de boodschap

Door de vele investeringen van de voorbije jaren is de waterkwaliteit van de Vlaamse kanalen, rivieren en beken sterk verbeterd en is gezorgd voor een knap netwerk van jaagpaden. Fietsen of wandelen langs waterlopen is heerlijk en ontspannend, als de verschillende gebruikers van de jaagpaden het nodige respect voor elkaar opbrengen. Steeds meer organisaties zoals de VMM en steden maken ook werk van het openleggen van waterlopen. Open waterlopen helpen niet alleen om wateroverlast tegen te gaan, maar zorgen ook voor rust en koelte, een fraaie woonomgeving en mogelijkheden voor recreatie. Mooie stadsgezichten en rustige plekjes aan het water spelen een belangrijke rol om leven, werken en ontspanning opnieuw op elkaar af te stemmen. De Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg nv nodigen de bevolking uit om ten volle hiervan te genieten zonder zich te laten verleiden tot het nemen van een duik. De zwemvijvers met een goede zwemwaterkwaliteit op www.kwaliteitzwemwater.be zijn daarvoor de geschikte plaatsen.

Bekijk de actuele zwemwaterkwaliteit

Download het persbericht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.