Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Testopstelling multiparametersondes speurt naar impact overstort

Testopstelling multiparametersondes speurt naar impact overstort

13-07-2022
Met een nieuwe testopstelling aan een overstort op de Nederaalbeek in Etikhove, ter hoogte van Puttene, combineert de Vlaamse Milieumaatschappij verschillende meetmethoden. De VMM wil de impact van deze overstort op de waterloop in kaart brengen. De Nederaalbeek rond Puttene is aangeduid als speerpuntgebied en is extra gevoelig voor incidenten zoals overstortwerking.

De nieuwe testopstelling bestaat uit een continue meting met een multiparametersonde en schepstalen genomen met een automatische sampler als het overstort in werking treedt. De systemen worden gecombineerd met de reeds aanwezige overstortmeting. Het is de eerste keer dat deze meetsystemen samen gebruikt worden.

Hoe werkt de nieuwe testopstelling?

De multiparametersonde in de Nederaalbeek meet het zuurstofpercentage, conductiviteit, temperatuur, pH-waarde en troebelheid van het water. De overstortmeting houdt de hoogte van het water van het overstort in het oog. Wanneer dit water over de overstortmuur gaat, bijvoorbeeld bij hevige regenbuien, komt ongezuiverd rioolwater in de Nederaalbeek terecht. Bij zo’n overstort treedt de sampler in werking, die neemt iedere 10 minuten een nieuwe schepstaal tot die vol is of het overstort voorbij is.

Ondertussen vond een eerste overstort bij deze opstelling plaats. De VMM analyseert de stalen om inzicht te krijgen op de ecologische impact van deze overstortwerking op de waterloop. Op basis van deze inzichten kunnen maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit van de Nederaalbeek in de omgeving van Etikhove te vrijwaren.

Technische uitdagingen voor live metingen

Een meting met zo’n MPS gebeurt iedere 15 minuten. De meetreeksen verschijnen vervolgens op de website Waterinfo.be. Ook de overstortmeting in deze waterloop is te zien op Waterinfo.be. Dankzij deze meetfrequentie kan de VMM efficiënt meten en kunnen incidenten zoals overstort in de Nederaalbeek op een structurele manier in kaart gebracht worden.

De nieuwe testopstelling dient ook van stroom te worden voorzien. Twee zonnepanelen aangevuld met batterijen zorgen ervoor dat de meetsystemen niet stilvallen en de continue ontsluiting op Waterinfo.be gegarandeerd blijft.

Portaalsite waterstanden, overstromingsvoorspellingen en droogtemetingen

Automatisatie kwaliteitsmeetnet oppervlaktewater

De digitale monitoring van oppervlaktewater in de Vlaamse rivieren en beken is van cruciaal belang en wordt verder uitgerold door de VMM. Niet alleen overstort maar ook andere incidenten zoals verzilting als gevolg van aanhoudende droogte worden in kaart gebracht. Dankzij de Blue Deal zal de VMM extra multiparametersondes aankopen en inzetten. Deze aankoop zal de automatisering, digitalisering en uitbreiding van het kwaliteitsmeetnet voor oppervlaktewater aanzienlijk versterken. De installatie van de MPS’en wordt in de komende jaren uitgerold.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.