Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Steeds minder afsluitingen van drinkwater

Steeds minder afsluitingen van drinkwater

21-10-2019
Uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat het aantal adviezen tot afsluiting van drinkwater afneemt, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot het aantal door de LAC behandelde dossiers tot afsluiting. In totaal werden 920 adressen effectief afgesloten van de watertoevoer in 2018.

De Vlaamse watermaatschappijen bedienden in 2018 in totaal 2.654.366 klanten zonder ondernemingsnummer en 323.444 klanten met een ondernemingsnummer. Binnen de groep van klanten zonder ondernemingsnummer waren er 157.842 klanten beschermd en met recht op een sociaal tarief. 26.681 binnen dezelfde groep van klanten zonder ondernemingsnummer waren beschermd zonder recht op een sociaal tarief.

Als de klant de waterfactuur niet of niet tijdig betaalt, start de procedure voor wanbetaling. Deze procedure bevat verschillende stappen en is erop gericht het aantal afsluitingen tot een minimum te beperken.

Bij aanhoudende betalingsproblemen wordt het betalingsdossier voorgelegd aan een Lokale Adviescommissie (LAC). Het aantal dossiers dat in 2018 aan de LAC is voorgelegd om redenen van wanbetaling bedroeg 27.932.

De LAC gaf bij 376 wanbetalingsdossiers een positief advies tot afsluiting. In 9.935 wanbetalingsdossiers werd negatief geadviseerd, in 15.663 dossiers werd voorwaardelijk geadviseerd.

Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we dat het aantal positieve adviezen tot afsluiting verder afneemt, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot het aantal door de LAC behandelde dossiers tot afsluiting.

In totaal werden 920 leveringsadresssen effectief afgesloten van de watertoevoer. Ten opzichte van het totale aantal klanten zonder ondernemingsnummer betekent dit dat 0,03% van de klanten effectief afgesloten werd. Tegenover 2017 betekent dit een daling van het aantal afgesloten klanten met 57,2%. Daarnaast stellen we vast dat het aantal ingebrekestellingen sinds 2015 ongeveer stabiel blijft.  Het aantal aangevraagde afbetalingsplannen is sinds 2012 sterk gestegen (van 34.396 naar 62.646).

De bovenstaande vaststellingen geven aan dat het gevoerde beleid ten aanzien van sociaal zwakkeren, met name ten aanzien van de groep van klanten die recht hebben op een sociaal tarief, effectief leidt tot een beheersing van de betalingsproblemen bij deze klantengroep. Tegelijkertijd lijken verschillende parameters er op te wijzen dat betalingsproblemen regelmatig blijven voorkomen en dat vooral de beschermde maar niet-rechthebbende klanten hier kwetsbaar voor zijn.

Lees meer

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.