Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Saneringswerken eerste deelgebied Grote Laak halfweg

Saneringswerken eerste deelgebied Grote Laak halfweg

29-10-2021
De helft van de saneringswerken aan de Grote Laak (aan Schoester Vliet en Meilrijk) is achter de rug. De VMM startte de werken in mei met de aanleg van een slibvang. Daarna begon de sanering van de vervuilde beekbodem. In de herfstvakantie pakken we de vervuilde oevers ter hoogte van Genendijkerveld aan.

Aanleg slibvang

In mei 2021 startten de saneringswerken in Schoesters Vliet en Meilrijk met de aanleg van een slibvang aan de Staatsbaan in Tessenderlo. Hierin kunnen de bodemdeeltjes bezinken die met de Grote Laak meegevoerd worden. De slibvang beperkt de verstoring in het afwaartse deel van de Grote Laak tijdens de werken. Door de ruiming van de slibvang worden na de saneringswerken de restanten van verontreiniging verwijderd.

Sanering vervuilde beekbodem en oevers

Na de aanleg van de slibvang startte de sanering van de vervuilde beekbodem: we nemen het slib en de onderliggende vervuilde beekbodem weg. De beekbodem wordt weer aangevuld om ervoor te zorgen dat het waterpeil niet te sterk daalt en de oever niet te veel afkalft.

Bij de werken worden ook de vervuilde oevers afgegraven en weer hersteld met zuivere aanvulgrond en teelaarde. Het verontreinigde materiaal wordt afgevoerd naar de bergingssite ‘Kepkensberg’ die hiervoor door Tessenderlo Group is ingericht.

slibontwatering Kepkensberg - sanering Grote Laak

Werken schieten goed op

Momenteel is de helft van het eerste deelgebied aangepakt, tot de straat ‘Genendijkerveld’. Die wordt tijdens de herfstvakantie afgesloten zodat de oever kan gesaneerd worden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.