Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Riviercontract stroomgebied Bellebeek

Riviercontract stroomgebied Bellebeek

07-05-2022
Door het riviercontract Bellebeek te ondertekenen, engageren 12 partners zich tot de uitwerking en uitvoering van 41 acties verspreid over Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat. Het riviercontract is het resultaat van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dit riviercontract illustreert mooi waar ik met de Blue Deal wil op inzetten: de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en instrumenten. En vooral met de betrokkenheid van iedereen: zowel lokale als Vlaamse overheid. Ik kijk uit naar de eerste resultaten.”

Waarom een riviercontract?

De droogte van de afgelopen jaren, maar vooral de recente overstromingen, maken telkens opnieuw duidelijk dat er moet gewerkt worden aan klimaatbestendig waterbeheer. Lokale en bovenlokale partners staken al jaren de handen uit de mouwen in het stroomgebied van de Bellebeek. Toch leefde er het gevoel dat sommige problematieken vaak nog onderbelicht bleven, eventuele oplossingen onvoldoende gehoor kregen of dat er nood was aan een intensievere samenwerking. Daarom ondertekenden de gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Milieumaatschappij in februari 2021 een charter om samen te werken aan het verbeteren van de toestand van het watersysteem van de Bellebeek. Dit was de start van een intensief proces naar een riviercontract.

Samen werkt

Twee jaar lang vonden er – door corona digitale- fora met burgers en andere stakeholders plaats en werd er een online ideeënplatform geïnstalleerd. Ook waren er gesprekken met alle belanghebbenden om knelpunten in kaart te brengen. We zochten naar concrete ingrepen die kunnen wapenen tegen overstromingen, toenemende erosie en verregaande droogte, en naar maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren en de beleving van water verhogen.

Van ideeën naar uitvoering

De ondertekening en presentatie van het riviercontract vormen het einde van het participatietraject waarin de partners met elkaar en met het publiek in dialoog gingen. Dit leidde tot een concrete actielijst die inzet op een gezond en evenwichtig watersysteem in het afstroomgebied van de Bellebeek. Deze 41 acties worden getrokken door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken maar ook acties rond sensibilisering, regelgeving en voorbereidende studies. Een aantal ingrepen worden nu al uitgevoerd maar het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren opgestart. De ondertekening van het riviercontract is dus vooral de start van de uitvoering van de vele maatregelen op het terrein.

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij.

De Vlaamse Milieumaatschappij is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract.

Meer weten?

Op https://bellebeek.riviercontract.be vind je het riviercontract en alle informatie en nieuws over het afgelopen participatietraject.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.