Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Prachtige biodiversiteit aan het Eeksken

Prachtige biodiversiteit aan het Eeksken

16-03-2016
Een indrukwekkende verzameling vogels, insecten, zoogdieren en planten heeft zijn intrek genomen in het gecontroleerd overstromingsgebied langs het Eeksken, op de grens tussen Lebbeke, Buggenhout en Opwijk. Reden genoeg om je wandelschoenen aan te trekken.

Die biodiversiteit is het resultaat van de recente ecologische herinrichting door de VMM in 2014 en het natuurlijke beheer door de gemeenten Buggenhout, Opwijk en Lebbeke.

Dit is er allemaal te zien

De ecologische herinrichting bestond onder andere uit een sedimentvang, drie natuurlijke poelen en de aanplanting van bos. Die elementen vormen rijke voedselgronden voor verschillende dierensoorten. Die keuze levert nu mooie resultaten op. De biodiversiteit is indrukwekkend:

Zwarte spechten

 

  • Vogels:  vier soorten spechten waaronder een koppeltje zwarte spechten. Daarnaast ook sperwer, buizerd, torenvalk, steenuil, bosuil, kleine karekiet, wilde eend, krakeend, bergeend, waterral en dodaars
  • Vlinders: . het bruine blauwtje en het oranje zandoogje
  • Zoogdieren: vossen en dwergmuizen

Al deze dieren werden gespot door Lieven Caekebeke die met zijn schapen zorgt voor de begrazing van het gebied. Hij geeft zijn ogen de kost terwijl zijn schapen het gebied begrazen (www.begrazing.be).

Wintertaling

Natuurlijk beheer cruciaal

De biodiversiteit is ook te danken aan het natuurlijke beheer.  De gemeenten Lebbeke, Buggenhout en Opwijk zorgen in samenspraak met de VMM voor het beheer van de moeraszone, maaien van de rietkraag, het hakhoutbeheer, het knotten van wilgenbomen en het onderhoud van de poelen. Het hooi(gras)land wordt begraasd door schapen. Zij geven de vegetatie meer structuur en zorgen met hun wollige vacht voor verspreiding van plantenzaden.

De beheerders kiezen er ook voor om dode bomen te laten staan of te laten liggen als ze omgevallen zijn. Zo’n dode populier heeft bijvoorbeeld het koppeltje zeldzame zwarte spechten aangetrokken, maar is ook een voedingsbodem voor zwammen en insecten.

Bekijk meer foto's op onze Facebookpagina.

Aanpak wateroverlast blijft hoofdfunctie

Sinds de realisatie in 2000 kan ruim 125.000m³ water een tijdelijke plaats krijgen in het gecontroleerde overstromingsgebied. En dat blijft natuurlijk de hoofdfunctie van het gebied. Als de Vondelbeek dreigt te overstromen, kunnen we er tijdelijk water stockeren waardoor de overstromingsschade verder stroomafwaarts beperkt kan worden.

Paradijs voor wandelaars

Wil je dit alles wel eens met eigen ogen zien? Dat kan. Want bij de herinrichting zijn heel wat nieuwe wandelpaden en voetgangersbruggen aangelegd. Het 17 hectare grote natuurgebied is zo volledig toegankelijk voor wandelaars.

Vanuit Lebbeke kan je via het station Heizijde in de Klein-Antwerpenstraat (landbouwweg) en via het verbindingsbaantje tussen Opwijk en station Heizijde het wachtbekken bezoeken.

Wandelroute

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.