Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Pesticidenreductie bij openbare besturen 2013-2014

Pesticidenreductie bij openbare besturen 2013-2014

11-09-2015
Uit de gerapporteerde verbruiksgegevens voor pesticiden in 2013 en 2014 blijkt dat er zowel bij de gemeenten als bij andere openbare besturen een dalende trend is. Sinds januari 2015 is er een pesticidenverbod voor openbare besturen van kracht.

Jaarlijks rapporteren de openbare besturen aan de VMM over welke producten ze nog gebruiken. Uit de gerapporteerde gegevens blijkt dat de gemeenten in 2013 verantwoordelijk zijn voor 60 %  van het pesticidengebruik door openbare besturen. Dit daalt tot 51 % in 2014. Deze daling is niet te danken aan een toegenomen verbruik door de andere openbare besturen, maar aan een daling van het gebruik door de gemeenten.
Bijna de totale hoeveelheid werkzame stof (het onderdeel van het pesticide dat zorgt voor de bestrijding) is afkomstig van herbicidegebruik (tegen planten). De meest gerapporteerde werkzame stof is glyfosaat, goed voor 76 % van de totale hoeveelheid werkzame stof.
Pesticiden worden het meest gebruikt op verharde terreinen en dan vooral op open verhardingen zoals grind en dolomiet. Daarnaast worden kleine hoeveelheden insecticiden en fungiciden toegepast. 

2009-2014

In het rapport komen ook de evoluties tussen 2009 en 2014 aan bod, want de openbare besturen verminderen al sinds 2004 hun pesticidengebruik. Tussen 2009 tot 2014 daalde het gemiddelde gebruik van de gemeenten met meer dan de helft, van 37 kg naar 17 kg werkzame stof. Ook de groep gemeenten met een totaal jaarlijks pesticidenverbruik van minder dan 10 kg groeit verder aan.

Lees het rapport Pesticidenreductie bij openbare besturen 2013 - 2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.