Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd

Landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd

10-04-2019
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en landbouw Koen Van den Heuvel trekt €5.750.000 uit voor het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het project omvat 14 deelprojecten waarin, samen met landbouwers en eigenaars, voor in totaal 10 miljoen euro aan klimaatadaptieve maatregelen worden genomen.

Op 5 april 2019 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Koen Van den Heuvel het landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd. Het doel van het project is om problemen met water in landelijke gebieden door een geïntegreerde aanpak op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers en bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders. Over een periode van 10 jaar wordt in totaal bijna €10 miljoen euro voorzien om het landinrichtingsproject Water-Land-Schap uit te voeren.

14 deelprojecten zetten in op klimaatadaptatie

Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten. €5.750.000 landinrichtingssubsidie gaat naar de uitvoering van die deelprojecten, die geselecteerd werden na een oproep Water-Land-Schap in 2017. De uitvoering van de deelprojecten gebeurt door 14 lokale coalities, die bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen o.a landbouwers, lokale besturen, verenigingen en bedrijven. Elk van die gebieden kan dankzij het landinrichtingsproject kwaliteitsvoller ingericht worden, omdat er onder meer gewerkt wordt aan:

 1. de beekvallei van de Gaverbeek klimaatbestendiger maken;
 2. de erosieproblematiek oplossen in de drinkwatervoorziening (Dikkebusvijver en Zillebekevijver in Ieper) en robuuste valleien van de Kleine Kemmelbeek en Wijtschaatse/Bollaertbeek beschermen tegen erosie en inspoelen van nutriënten;
 3. gepaste oplossingen bieden voor droogte en wateroverlast in de intensieve groenteregio Midden-West-Vlaanderen;
 4. de waterkwaliteit van de unieke Barbierbeek verbeteren en de structuurkwaliteit en de biodiversiteit langs de meanderende Barbierbeek verhogen in combinatie met duurzaam landbouwgebruik;
 5. overstromingen langs de Maarkebeek integraal aanpakken en hogere ruimtelijke kwaliteit in combinatie met landbouw creëren in het stroomgebied van de Maarkebeek;
 6. in gepaste begeleiding voorzien van een tomatenbedrijf in Deinze bij het hergebruik van water uit zijn onmiddellijke omgeving zodat minder grondwater opgepompt hoeft te worden; zoeken naar een win-winsituatie voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het tuinbouwgebied in Deinze en omstreken door water uit het aardappelbedrijf Agristo te hergebruiken en door het regenwater van het industriegebied Prijkels af te voeren;
 7. minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit bewerkstelligen in de Mechelse groenteregio;
 8. samen met de landbouwers een betere waterkwaliteit, buffers tegenoverstroming en droogtemaatregelen creëren in de Vallei van de Aa;
 9. bovenstroomse maatregelen tegen droogte, wateroverlast en waterkwaliteit in Ravels aanpakken;
 10. een klimaatbufferend groenblauw netwerk in de Vallei van de Zennebeemden (Vlaamse rand) aanleggen;
 11. de Laakvallei omvormen tot een klimaatbestendige regio;
 12. een kwaliteitsvolle Getestreek ontwikkelen;
 13. samen met de landbouwers een groenblauw netwerk aanleggen in de Herk- en Mombeekvallei;
 14. natuurinclusieve landbouw in de Maasvallei ontwikkelen.

Meer weten over deze projecten? Bekijk de geselecteerde voorstellen op vlm.be

Interdisciplinair programmateam begeleidt Water-Land-Schap

 De Vlaamse Landmaatschappij begeleidt het landschapsinrichtingproject Water-Land-Schap en wordt daarin ondersteund door het programmateam,  dat bestaat uit:

 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Departement Landbouw en Visserij 
 • Departement Omgeving,
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)
 • Architecture Workroom Brussels

Alle leden van het programmateam delen hun kennis met initiatiefnemers.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.