Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Hoge fijnstofconcentraties

Hoge fijnstofconcentraties

08-04-2019
9 april - Vandaag zijn er nog altijd hoge fijnstofconcentraties in heel Vlaanderen. Op zo goed als alle meetplaatsen zijn er overschrijdingen van de informatiedrempel van 50 μg/m³.

Sinds zondag worden er hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM10-concentratie in Vlaanderen hoger dan de informatiedrempel van 50 μg/m³. De 24-uursgemiddelde PM10-concentratie om 9.00u vanmorgen bedroeg 88μg/m³ in Vlaanderen.

Bekijk hier de actuele meetresultaten

 

 

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de vorming van secundair (anorganisch) fijn stof. Secundair fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer) en ammoniak (landbouw). 

De verwachting is dat de PM10 concentraties vandaag nog hoger zullen blijven dan 50 μg/m³ als 24-uursgemiddelde. Vanaf morgen zullen de fijnstofconcentraties dalen. 

Wat te doen bij hoge fijnstofconcentraties?

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen het best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :

  • vermindering van de ademhalingsfuncties
  • toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
  • toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

Je kan ook zelf je steentje bijdragen om de luchtverontreiniging te verminderen. Lees hier enkele tips voor een betere luchtkwaliteit.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.