Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droogterapport 21 juni 2017

Droogterapport 21 juni 2017

22-06-2017
In heel Vlaanderen is het extreem droog voor de tijd van het jaar. Al sinds eind vorig jaar bouwt zich een droge situatie op die door een uitzonderlijk droge maand april, gevolgd door een droge mei en tot nu toe zeer droge juni acuut geworden is. Sinds eind april - begin mei bevinden zich delen van Vlaanderen in een waaktoestand droogte die sinds eind mei algemeen geworden is voor Vlaanderen.

De meest droge situaties doen zich voor in het zuidwesten en het zuidelijk deel van het centrum van Vlaanderen in het Ijzer-, Leie-, Bovenschelde-, Dender- en Zennebekken.

Momenteel worden neerslagtekorten gemeten die bij de 5% laagst gemeten waarden zijn sinds 1970, hoewel echte recordwaarden voor de tijd van het jaar zoals in 1976 en 2011 voorlopig uitblijven. Als gevolg van deze extreem droge meteorologische situatie worden momenteel zeer lage bodemverzadigingen gemeten en worden op twee derden van de meetlocaties debieten gemeten die bij de 10% laagste sinds de start van de metingen zijn. Op ongeveer de helft van de locaties worden nagenoeg de laagste debieten sinds de start van de metingen gemeten.

Ook de grondwaterstand is momenteel op meer dan de helft van de meetplaatsen zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat zijn dubbel zo veel zeer lage waarden als begin juni. Momenteel wordt tot 1 juli tussen 11,7mm en 34,7mm neerslag voorspeld voor verschillende delen van Vlaanderen met een gemiddelde van 24,4mm. De grootste hoeveelheid neerslag daarvan wordt voorzien voor 27 juni, lokaal zijn vroeger al buien mogelijk. Voorspellingen op deze lange termijn hebben echter een relatief grote onzekerheid. Momenteel is de kans op een hoeveelheid neerslag van ongeveer 10mm tot 30 juni 50%. Verwacht wordt dat deze neerslag nog niet zal volstaan om op lange termijn het risico op droogte gevoelig te doen dalen, vooral niet in het westen van Vlaanderen, waar de toestand ook op korte termijn extreem droog zal blijven.

Neerslag

Volgend op de zeer abnormaal droge maand april (gemiddeld 18,0mm neerslag) werd ook in mei (gemiddeld 35,9mm neerslag) weinig neerslag gemeten over geheel Vlaanderen. Tijdens de maanden maart-april-mei viel gemiddeld slechts 99,7mm neerslag (normaal 187,8mm te Ukkel). Ook in juni viel tot nog toe maar weinig neerslag (gemiddeld 16,6mm), vooral tijdens één onweer op 8 en 9 juni. In het westen van Vlaanderen viel veel minder tot bijna geen neerslag. Sinds 10 juni viel nagenoeg nergens in Vlaanderen een beduidende hoeveelheid neerslag. De situatie kan voor heel Vlaanderen extreem droog voor de tijd van het jaar genoemd worden. De meest droge situaties doen zich voor in het zuidwesten en het zuidelijk deel van het centrum van Vlaanderen in het Ijzer-, Leie-, Bovenschelde-, Dender- en Zennebekken.

Momenteel is het neerslagtekort voor heel Vlaanderen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar en varieert tussen het 82e percentiel (Melsele) en het 95e percentiel (Liedekerke). Slechts 5%-18% van de historische waarnemingen sinds 1970 was droger voor deze tijd van het jaar. Recordwaarden voor het neerslagtekort voor de tijd van het jaar zoals in 1976 en 2011 worden momenteel nog niet waargenomen. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt verwacht dat het neerslagtekort tot zeker 26 juni verder zal stijgen.

Bodemvocht

Op alle meetlocaties is zowel de oppervlakkige bodemverzadiging (0-10cm) als de bodemverzadiging van het hele bodemprofiel (0-70 cm) zeer laag voor de tijd van het jaar. Lokaal stabiliseerde of steeg de bodemverzadiging tijdelijk na de neerslag van 8 en 9 juni, maar de trend is momenteel overal opnieuw dalende.

Afvoer onbevaarbare waterlopen

Op bijna alle locaties worden lage tot zeer lage debieten en basisdebieten gemeten voor de tijd van het jaar. Op twee derde van de locaties zijn de basisdebieten bij de 10% laagste historische waarden voor de tijd van het jaar en op de helft van de locaties bij de 2% laagste waarden. Op 12 van de 14 meetlocaties zijn de basisdebieten gedaald tot minder dan 75% van het basisdebiet dat vorige maand nog werd gemeten, op 6 locaties is dat zelfs minder dan de helft. De verwachtingen tot 30 juni tonen momenteel een aanhoudend droge situatie voor de onbevaarbare waterlopen tot zeker 27 juni.

Grondwater

De droge situatie van de voorbije periode zet zich ook door in het grondwater. Op 15 juni vonden we op meer dan de helft van de meetplaatsen een grondwaterstand die zeer laag was voor de tijd van het jaar. Dat is dubbel zo veel als begin juni. Als het droge weer nog zou aanhouden, dan verwachten we dat zeer lage grondwaterstanden algemeen gaan voorkomen in Vlaanderen, met uitzondering van het Kempens plateau in Limburg.

Lees het volledige droogterapport op www.waterinfo.be

De indicatoren en voorspellingen die in het rapport worden weergegeven, worden dagelijks geactualiseerd op www.waterinfo.be.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.