Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Dalende grondwaterstanden na lange droogte, maar toestand niettemin beter dan juli vorig jaar

Dalende grondwaterstanden na lange droogte, maar toestand niettemin beter dan juli vorig jaar

07-07-2023
Sinds half mei is het droog en zonnig, wat voor een daling van de grondwaterstanden en debieten in de onbevaarbare rivieren zorgde. Door de recente en voorspelde regen dalen de grondwaterstanden minder snel en stijgen de debieten tijdelijk. De globale trend blijft echter dalend. Hoewel de situatie in juli vorig jaar minder rooskleurig was, blijft spaarzaam omspringen met ons water– zoals steeds – belangrijk.

Op 4 juli vertoonde 43% van de meetplaatsen een lage (31%) tot zeer lage (12%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 51% vertoonde een normale en 6% een hoge (4%) tot zeer hoge (2%) grondwaterstand. Het percentage lagere grondwaterstanden neemt toe tegenover vorige maand. Toch is de situatie iets beter dan begin juli vorig jaar, toen we op 55% van de meetplaatsen lage tot zeer lage standen noteerde.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand begin juli 2023

Toename debieten na recente regenval

De regenval in de tweede helft van juni heeft een positief effect op de debieten van onze waterlopen. Op 3 juli meten we op 16% van de meetplaatsen hoge (12%) tot zeer hoge (4%) 14-daags gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar. Vorige maand was dat maar 7%. De lage waarden dalen van 48% begin juni naar 33% begin juli. 

Waterbeheerders verwachten dat deze toename tijdelijk is door de korte regenval van de afgelopen dagen en in de nabije toekomst. Een tijdelijk onttrekkingsverbod bij een aantal onbevaarbare waterlopen en grachten blijft dan ook gelden.

Beter voorbereid tegen waterschaarste

In droge periodes zoals nu wordt de situatie nauw opgevolgd door de Droogtecommissie. Grondwaterstanden en debieten zijn slechts twee van meerdere indicatoren die de ernst van de situatie inschatten. In geval van droogte adviseert een team van experten de overlegorganen en de bevoegde overheden om maatregelen te nemen. Een kleurencode bepaalt die maatregelen. Momenteel is code geel van kracht wat inhoudt dat enkele preventieve maatregelen worden genomen. Volg de droogtesituatie op de voet via www.opdehoogtevandroogte.be.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.