Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Bouw GOG Kerkebeek gestart

Bouw GOG Kerkebeek gestart

04-05-2017
De VMM is gestart met de bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied om Sint-Michiels Brugge beter te beschermen tegen overstromingen. Tegen eind 2018 kan het GOG in gebruik worden genomen.

Een groot deel van het gebied ten zuidwesten van Brugge watert af via de grotendeels ingekokerde Kerkebeek, dwars door de wijk Sint-Godelieve in Sint-Michiels. Bij hevige regenval voert de Kerkebeek grote hoeveelheden water af en kan er op die locatie wateroverlast optreden.  Om de wijk beter te beschermen, is de VMM gestart met de bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied.

50 olympische zwembaden

Kaart van het gecontroleerd overstromingsgebied aan de Kerkebeek. De rode inkleuring geeft de oppervlakte van het GOG weer. De groene lijn geeft de locatie van de dijk weer.Het gebied ten zuiden van de Rijselstraat is een ideale zone om het teveel aan water te bewaren. Er komt een ringdijk van maximaal 1m hoog langs de Chartreuseweg en de Rijselstraat (groene lijn op de kaart). Daarbinnen kan het water tijdelijk opgevangen worden.  Een aantal (opgehoogde) gronden worden ook afgegraven om nog meer water te kunnen bufferen.    

Het GOG zal 24  ha groot worden en kan zo’n 150.000 m³ water stockeren. Dit is evenveel als 50 olympische zwembaden. 

Pas vullen wanneer huizen bedreigd zijn

Een regelbare inlaatklep zal in werking treden bij dreigende wateroverlast en bepaalt wanneer het bufferbekken begint te vullen. Dat zal pas gebeuren wanneer er kritieke overstromingen dreigen. Door voldoende lang te ‘wachten’, wordt het water dat woningen bedreigt op het juiste moment tijdelijk geborgen.

Wanneer de dreiging voorbij is, loopt het bekken geleidelijk weer leeg . Zo verwachten we dat het GOG één keer om de 2 tot 5 jaar zal gevuld worden.  In het gebied wordt het groen bijna volledig behouden. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.