Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Genk-Zuid / Concentraties BTEX

Concentraties BTEX in Genk-Zuid

In het industriegebied van de regio Genk-Zuid zijn verschillende industrietakken gevestigd die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (polluent). Zo zijn onder meer de activiteiten van Nitto Belgium, een producent van hoogwaardige kleefbanden, en Polyvision, een fabrikant van bouwkundige wandpanelen, bronnen van tolueen in de omgevingslucht. Verder is Norbord, een producent van OSB-platen, niet alleen een bron van tolueen, maar ook van benzeen en xyleen.

Sinds 2008 voert de VMM metingen uit van de vluchtige organische stoffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen, m+p- en o-xyleen – kortweg BTEX – met een automatische monitor op de Mondeolaan in Genk. In 2022 werd vastgesteld dat voor de metingen van BTEX in omgevingslucht:

 • Het jaargemiddelde voor benzeen beneden de Europese en de Vlaamse grenswaarde lag.
 • De tolueenmetingen de WGO-advieswaarden respecteerden.
 • Het jaargemiddelde van alle BTEX-componenten is afgenomen.
 • Tolueen steeds het grootste aandeel in de BTEX-concentraties heeft.
Laatst bijgewerkt: juni 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamPolluentDoelstellingGehaald in 2021
EU-jaargrenswaarde Benzeen 5 µg/m³ (o.b.v. uurwaarden) Groene vink
VLAREM - jaargrenswaarde Benzeen 50 µg/m³ als P98 (o.b.v. dagwaarden) Groene vink
WGO-advieswaarde Tolueen 260 µg/m³ per week
1000 µg/m³ per halfuur
Groene vink
Groene vink

toestandToestand

In 2022:

 • Respecteerde het jaargemiddelde voor benzeen ruimschoots de Europese en Vlaamse grenswaarde.
 • Vonden geen overschrijdingen plaats van de WGO-advieswaarden voor tolueen.
 • Zagen we een grote spreiding bij de tolueenconcentraties, wat wijst op het voorkomen van enkele piekwaarden.
 • Op basis van modellering berekent de VMM hoeveel inwoners er wonen in de overschrijdingszone. Dit is de zone waar het jaargemiddelde hoger is dan de Europese grens- of streefwaarde. In 2021 was er enkel een kleine overschrijdingszone zonder bewoning voor nikkel.

evolutieEvolutie

In de regio Genk-Zuid:

 • Nemen we voor de BTEX-concentraties een dalende trend waar van 2009 tot en met 2015.
 • Zien we in 2016 een lichte stijging bij alle componenten behalve benzeen.
 • Krijgen we erna een schommelend verloop.
 • Is in 2022 het jaargemiddelde van alle BTEX-componenten afgenomen.
 • Heeft tolueen steeds het grootste aandeel in de BTEX-concentraties.

aanpakHoe pakken we het aan?

De stuurgroep Genk-Zuid volgt jaarlijks de luchtmetingen op. In de stuurgroep zetelen de betrokken gemeenten, de provincie Limburg, de Vlaamse overheidsinstellingen en de industrie. De VMM stelt op deze stuurgroep de resultaten van de luchtmetingen in de omgeving van Genk-Zuid voor.

Voor vluchtige organische stoffen is er vooral reductiepotentieel bij de industrie, meer bepaald bij enkele specifieke industriële processen en bij op- en overslagactiviteiten van vluchtige (petro)chemische producten en bij specifieke huishoudelijke producten.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.