Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Projecten / Klimaatadaptatietools / Projectupdates / Overleg 31 maart 2021

31 maart 2021

Op 31 maart vond het online startoverleg plaats waar naast een algemene toelichting van het project en de opstart van het Founding Fathers participatietraject, dieper ingegaan werd op de tussentijdse resultaten van de inventarisatiefase.

In de deeltaak "inventarisatie en opmaak evaluatiekader" wordt in functie van de noden van het uit te werken proactieve evaluatiekader klimaatadaptatie de nodige informatie en bestaande kennis geïnventariseerd en gestructureerd bij elkaar gezet. Dit betreft informatie over maatregelen, geografische datasets, klimaateffect- en impactmodellen en evaluatiekaders. Het projectteam gaf een overzicht van de bekomen resultaten met aandacht voor ontbrekende kennis, data en effect/impact-modellen. De verzamelde feedback wordt meegenomen bij de uitwerking van het evaluatiekader.

Op het startoverleg heeft elke deelnemer zijn interesse geuit in de geplande projectresultaten alsook zijn of haar betrokkenheid tot hoe er kan bijgedragen worden aan  het proactief evaluatiekader klimaatadaptatie vanuit de eigen kennis en datasets. Ook konden de deelnemers aangeven welke prioriteiten zij zagen voor de thematische invulling van de volgende workshops.

Presentaties:

Afbeelding

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.