Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Klimaatverandering en wateroverlast/overstroming

Klimaatverandering en wateroverlast/overstroming

  • Overstroming kan ontstaan vanuit waterlopen en vanuit zee, maar ook door afvloeiing regenwater over land.
  • Klimaatverandering is slechts één van de factoren die het voorkomen van overstromingen bepaalt.
Laatst bijgewerkt: november 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

Er bestaan verschillende types overstromingen, afhankelijk van de herkomst van het teveel aan water:

  • fluviale overstromingen vanuit waterlopen: wanneer waterlopen buiten hun oevers treden, vaak na langdurig aanhoudende regenval tijdens de winter;
  • overstromingen vanuit zee, tijdens springtij/storm;
  • pluviale overstromingen, ook wateroverlast genoemd: door afvloeiing van regenwater over land en/of wanneer regenwaterstelsels de wateraanvoer niet afgevoerd krijgen tijdens hevige regenval. Treedt vooral op tijdens korte maar erg hevige zomeronweders.

Voor een actueel beeld van het voorkomen van overstromingen en wateroverlast verwijzen we naar volgende indicatoren:

evolutieEvolutie

Alhoewel zich in Vlaanderen altijd al overstromingen hebben voorgedaan, valt op dat we de laatste decennia heel wat belangrijke overstromingen gekend hebben. Daarbij werden vaak gebieden overstroomd die bij mensenheugenis nog nooit overstroomd waren. Echter, afzonderlijk bekeken is het niet evident die overstromingen louter aan klimaatverandering toe te schrijven. Tot nog toe is het effect van klimaatverandering op het totale overstromingsrisico in Vlaanderen zelfs veel kleiner dan de wijzigingen in bodemgebruik, bevolkingsaantallen enz..

InfoMeer informatie

  • Verwachtingen bij blijvende zeespiegelstijging en wijzigende neerslag.
  • Klimaatportaal Vlaanderen: fijnmazige kaarten ondersteund door kerncijfers & grafieken per gemeente en heel Vlaanderen over de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, droogte, wijzigende grondwaterstanden, wateroverlast, overstromingen, zeespiegelstijging) en de gevolgen (getroffen personen, gebouwen, ecosystemen en landbouwpercelen). En dit zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100.
  • Klimaatrapport 2015: Aan de hand van scenario's worden de verwachtingen tot 2100 beschreven en antwoorden geformuleerd op vragen als: Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Vlaanderen? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?
  • Watertoets en informatieplicht overstromingsgevoeligheid: Hoe groot is de kans dat een woning, perceel of gebied overstromen of te kampen krijgen met wateroverlast? Daar moet je bij verkoop of verhuur de koper of huurder over informeren. En als je een plan of vergunning aanvraagt, kijkt de watertoets na of er een impact is op het watersysteem. Ontdek er hier meer over.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.