Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Aanvullende informatie bij klimaatverandering en wateroverlast/overstroming

Aanvullende informatie bij klimaatverandering en wateroverlast/overstroming

Aanvullende informatie bij klimaatverandering en wateroverlast/overstroming

Verwachtingen bij blijvende zeespiegelstijging en wijzigende neerslag

Voor onze kust is berekend dat bij een zeespiegelstijging van een halve meter de overstromingsrisico’s al met een factor 10 toenemen wanneer strand en vooroevers niet gelijktijdig opgehoogd worden. Nu al voorziet het Vlaamse Gewest in het compenseren van een zeespiegelstijging met een structurele verhoging en versterking van de zeewering (zandtoevoer op het strand en op de vooroever). Nederland en België zijn de twee meest kwetsbare Europese landen voor overstromingen t.g.v. een stijgend zeeniveau: meer dan 85 % van het kustgebied ligt er lager dan 5 meter boven het zeeniveau. In Vlaanderen ligt ongeveer 15 % van het oppervlak (Kustzone en Scheldepolders) minder dan 5 meter boven het gemiddeld zeeniveau.

Naast de dreiging die uitgaat van een stijgend zeeniveau, kan ook het wijzigend neerslagpatroon in België het risico op overstromingen doen toenemen. Daaronder vallen 2 fenomenen of 2 types overstromingen te onderscheiden:

  • waterlopen die door aanhoudende neerslag buiten hun oevers treden. Dit type overstromingen treedt vooral op in de winter. Hiervoor brengt het 'Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen' aan de hand van scenario-analysen de bandbreedte van de verwachtingen voor de toekomst in beeld. Daarbij krijgen ook de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer de nodige aandacht;
  • afstroming via het land bij intense neerslag. Dit type overstromingen treedt vooral op tijdens hevige zomeronweren. Door de intensiteit van de neerslag krijgt het regenwater niet de kans in de bodem te dringen, en ontstaan lokaal tijdelijke waterstromen. Een wijzigende neerslagintensiteit tijdens de zomermaanden kan zo voor bijkomende wateroverlast en erosie zorgen. Dit type overstromingen werd door VMM in kaart gebracht voor Vlaanderen, en is net als de kartering van overstromingen vanuit zee en vanuit waterlopen bij een verder wijzigend klimaat te consulteren via het Klimaatportaal Vlaanderen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.