Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Jaarlijkse neerslag

Jaarlijkse neerslag (1833-2022)

  • Vooral tot begin jaren 2000 nam de jaarlijkse neerslag toe.
  • Sindsdien zien we eerder een stabilisatie.
  • In 2022 ligt de trendlijn 67 mm of bijna 9 % hoger dan bij het begin van de metingen (1833).
Laatst bijgewerkt: november 2023
Actualisatie: Jaarlijks

evolutieEvolutie

  • Vergelijking van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid met het gemiddelde in de referentieperiode 1850-1899 (758 mm/jaar) toont voor het eerst 7 opeenvolgende decennia met een jaargemiddelde neerslag boven deze van de referentieperiode (eerste figuur).
  • Sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel zijn 2001 en 2002 de absolute recordjaren met neerslaghoeveelheden van respectievelijk 1 088,5 mm en 1 077,8 mm.
  • Van jaar tot jaar vertoont de neerslaghoeveelheid een erg grote variabiliteit. Ook de statistische analyse van de hele datareeks legt een eerder golvend patroon bloot (tweede figuur). In 2022 ligt de trendlijn inmiddels 67 mm of bijna 9 % hoger dan bij het begin van de metingen, maar die stijging blijkt niet significant. Bovendien zette de eerdere stijging zich na begin jaren 2000 niet meer door, waardoor de trendlijn inmiddels quasi horizontaal loopt.

InfoMeer informatie

  • Over doelstellingen en referentieperiodes
  • Ruimtelijke neerslagpatronen
  • Klimaatportaal Vlaanderen: fijnmazige kaarten ondersteund door kerncijfers & grafieken per gemeente en heel Vlaanderen over de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, droogte, wijzigende grondwaterstanden, wateroverlast, overstromingen, zeespiegelstijging) en de gevolgen (getroffen personen, gebouwen, ecosystemen en landbouwpercelen). En dit zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100.
  • Klimaatrapport 2015: Aan de hand van scenario’s worden de verwachtingen tot 2100 beschreven en antwoorden geformuleerd op vragen als: Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Vlaanderen? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.