Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Klimaat / Hitteslachtoffers / Oversterfte tijdens zomers afgetoetst aan enkele toestandsindicatoren (België, 2000-2017)

Oversterfte tijdens zomers afgetoetst aan enkele toestandsindicatoren (België, 2000-2017)

Deze grafiek toetst voor België de jaarlijkse oversterfte tijdens de zomermaanden af ten aanzien van verschillende toestandsindicatoren m.b.t. hitte en ozonconcentraties voor het meetpunt Ukkel.

Een 'hittegolf' is hier gedefinieerd als een periode van minimum 5 opeenvolgende dagen met een maximumtemperatuur van minstens 25°C, waarbij de maximumtemperatuur minstens 3 dagen groter of gelijk is aan 30°C. Het gewicht van hittegolven in een jaar wordt bepaald door voor alle hittegolfdagen de sommatie te maken van de mate waarin de dagelijkse maximumtemperatuur boven de 25 °C uit stijgt. Voor de ozonconcentratie (03) wordt de hoogste 8-uursgemiddelde concentratie in een dag beschouwd (landelijk gemiddelde). Het voorkomen van hittegolven heeft betrekking op het meetpunt te Ukkel. In 2005 werd geen oversterfte maar een lichte ondersterfte genoteerd.

Bron: VMM op basis van Sciensano en KMI

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/klimaat/hitteslachtoffers/oversterfte-tijdens-zomers/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.