Een 'hittegolf' is hier gedefinieerd als een periode van minimum 5 opeenvolgende dagen met een maximumtemperatuur van minstens 25°C, waarbij de maximumtemperatuur minstens 3 dagen groter of gelijk is aan 30°C. Het gewicht van hittegolven in een jaar wordt bepaald door voor alle hittegolfdagen de sommatie te maken van de mate waarin de dagelijkse maximumtemperatuur boven de 25 °C uit stijgt. Voor de ozonconcentratie (03) wordt de hoogste 8-uursgemiddelde concentratie in een dag beschouwd (landelijk gemiddelde). Het voorkomen van hittegolven heeft betrekking op het meetpunt te Ukkel. In 2005 werd geen oversterfte maar een lichte ondersterfte genoteerd.

Bron: VMM op basis van Sciensano en KMI

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ