Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Broeikasgasemissies per sector / Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies per sector (2005-2020)

Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies per sector (2005-2020)

Deze grafiek geeft voor iedere sector de bijdrage weer in de totale reductie van broeikasgasemissies in Vlaanderen vanaf 2005.

* excl. emissies & sinks door bossen ** incl. bijschatting verkochte brandstof wegverkeer en binnenlandse zeescheepvaart conform internationale rekenregels

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/klimaat/broeikasgasemissies-per-sector/bijdrage-reductie-broeikasgasemissies-per-sector/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.