Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Broeikasgasemissies per sector / Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies per sector (2005-2022)

Bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies per sector (2005-2022)

Deze grafiek geeft voor iedere sector de bijdrage weer in de totale reductie van broeikasgasemissies in Vlaanderen vanaf 2005.

Deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (LULUCF).

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/klimaat/broeikasgasemissies-per-sector/bijdrage-reductie-broeikasgasemissies-per-sector/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.