Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Wetenschappelijk medewerker IRCEL

Wetenschappelijk Medewerker IRCEL

Wetenschappelijk Medewerker IRCEL – Adjunct van de Directeur (A111) van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Brussel. Ref: 20 25 ALMC CGS A
  • De uiterste inschrijvingsdatum is 19 juli 2020.
  • Het generieke deel vindt plaats op 4 augustus 2020.
  • Het functiespecifieke deel vindt plaats op 3 september 2020.

Het gaat over een contract van bepaalde duur, op het saldo van een EU of ander extern gefinancierd project: project Interreg Transfair (loopt van 01/04/2019 tot 31/03/2022). Het project wordt waarschijnlijk met 6 maanden verlengd. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Je werkt mee aan de uitvoering van het Europese Interreg “TransfAIR” project. Je taken situeren zich binnen het IRCEL-team.

Specifiek voor de uitvoering van het TransfAIR project ligt de nadruk op het uitwisselen en afstemmen van luchtkwaliteitsgegevens. Concreet gaat dit o.a. over bijkomende luchtkwaliteitsmetingen en optimalisatie van luchtkwaliteitsmodellering en verbetering van de emissiedata in de projectregio (de regio Hauts-de-France in Frankrijk en België).

Het uitvoeren van de werkpakketten rond het afstemmen van luchtkwaliteitsinformatie, data uitwisseling en communicatietools in de projectregio en het meewerken aan acties om burgers actief te betrekken voor het creëren van een draagvlak en implementatie van goede praktijken (autodelen, fietsen, etc) voor de verbetering van de luchtkwaliteit behoren eveneens tot de opdracht.

Download de volledige vacature

Download de biografische vragenlijst

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.