Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Gebiedsbeheerder waterlopen

Gebiedsbeheerder waterlopen

Contractueel gebiedsbeheerder waterlopen – deskundige (B1) voor de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Oostende. Ref: 20 08 AOW CGS B
  • De uiterste inschrijvingsdatum is 10 maart 2020.
  • Het generieke deel vindt plaats op 26 maart 2020.
  • Het functiespecifieke deel vindt plaats op 21 april 2020.

Als gebiedsbeheerder waterlopen sta je in voor de voorbereiding en de planning van de beheer-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen en het bijhorende patrimonium. Je voert de controle van de uitgevoerde werken uit, je zorgt voor de exploitatie van de kunstwerken en het toezicht op de waterlopen.

Bovendien geef je op basis van je terreinkennis input voor van bestekken, onderzoek je de aanvragen van vergunningen en bewaak je mee de correcte toepassing van de regelgeving inzake waterlopen op het terrein (handhaving). Uiteraard is communicatie met omwonenden van de onbevaarbare waterlopen en andere stakeholders een belangrijk element in deze functie. Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de gebiedsingenieur onbevaarbare waterlopen.

Download de volledige vacature

Download de biografische vragenlijst

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid