Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…

Methodiek ozon

Om ozon te meten maakt de VMM gebruik van automatische monitoren.

De monitoren maken gebruik van ultraviolet licht (UV-licht) wat niet zichtbaar is met het oog. Ozon zal dit UV-licht sterk opnemen of absorberen. De hoeveelheid geabsorbeerd UV-licht is een maat voor de concentratie van ozon.

Automatische monitor ozon fase 1

Andere stoffen in de lucht kunnen eveneens UV-licht absorberen. Daarom werkt het toestel met 2 op elkaar volgende cycli. Eerst wordt gedurende een bepaalde tijd de omgevingslucht direct aangezogen doorheen de meetkamer en vervolgens wordt lucht aangezogen waarin het aanwezige ozon vooraf verwijderd wordt met een selectieve ozonfilter.

automatische monitor ozon fase 2

Op de ozonmonitor zal de gemeten concentratie onmiddellijk verschijnen, gemiddeld per half uur.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.