Vlaanderen.be www.vmm.be

Gezocht: testers voor vernieuwing vmm.be

De VMM blijft werken aan een betere visualisatie en ontsluiting van tal van online kaarten en cijfers. Die willen we gebruiksvriendelijker aanbieden en beter integreren in onze website, zodat jij er sneller mee aan de slag kunt. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we jou nodig!

Lees meer…
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Oude meetresultaten / Verzuring en vermesting / Methodiek meetnet verzuring en vermesting

Methodiek meetnet verzuring en vermesting

Methodiek voor depositiemetingen en concentratiemetingen stikstofdioxide, zwaveldioxide en ammoniak.

natte depositievangerDe natte depositie meten we met natte depositievangers. Tijdens droge perioden is dit toestel gesloten. Wanneer de sensor regen, sneeuw of hagel waarneemt, geeft de sensor een signaal naar het toestel en opent het deksel. De neerslag valt via een trechter in een monsternemingsfles. Elk van de drie flessen in het toestel vangt de neerslag van één week op.

PluviograafNaast de natte depositievangers staan pluviografen opgesteld. Deze toestellen werken zoals een weegschaal. De opgevangen regen wordt gewogen. Op die manier kunnen we exact de hoeveelheid aan neerslag meten.

 

Passieve sampler verzuring

De concentratie van zwaveldioxide, stikstofdioxide en ammoniak meten wij enerzijds met passieve samplers en anderzijds met monitoren. Bij passieve samplers is de bemonstering gebaseerd op het principe van diffusie doorheen een membraan. De oppervlakte van de sampler is namelijk diffuus en adsorberend. Na blootstelling aan de lucht gedurende een bepaalde periode, analyseren we de samplers in het laboratorium.

Monstername depositiestalen

Voor natte depositie

Voor droge depositie

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.