Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Oude meetresultaten / Dioxines en PCB's / Methodiek dioxines en pcb's

Methodiek dioxines en pcb's

Bespreking monsterneming en analyse dioxines en pcb's.

Dioxine- en PCB-metingen zijn zeer complexe en dure metingen waar nogal wat tijd over gaat vooraleer de resultaten beschikbaar zijn. Daarom meten we niet het hele jaar rond. Op de meetposten gebeuren er 4 tot 6 maandelijkse metingen, verspreid over een jaar.

De dosissen die we meten zijn immers heel laag, op picogramniveau. Toch zijn dioxines en PCB’s zelfs toxisch bij zulke lage hoeveelheden. De monsterneming gebeurt op het veld, de analyse in het laboratorium. De depositiemetingen zeggen iets over de kwaliteit van de omgevingslucht.

Monsterneming

Bemonsteringstechniek voor dioxines en PCB's.Als bemonsteringstechniek voor dioxines en PCB’s in depositie maken we gebruik van de glazen Bergerhoffkruik. Het stof uit de lucht, beladen met heel kleine hoeveelheden dioxines en PCB’s valt hierin neer. Omdat de concentraties heel laag zijn, moet er gedurende lange tijd gemeten worden. In de praktijk komt het erop neer dat er gedurende één maand een statief met drie neerslagkruiken op een meetplaats wordt geplaatst. De inhoud van die drie kruiken wordt geanalyseerd als één monster.

Analyse

In het monster zitten heel wat chemische verbindingen. Na verschillende zuiveringsstappen gebeurt de analyse met hoge-resolutie-gaschromatografie, gekoppeld aan hoge-resolutie-massaspectrometrie. Enkel de 17 schadelijke dioxines en de 12 schadelijke PCB’s worden geanalyseerd.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.