Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen

Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen

Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2019 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin verbruikt 71 m³ kraanwater per jaar of 84 liter per persoon per dag.

Gemiddelde verbruik

Gezinsgrootte / Aantal gedomicilieerden

Gemiddeld kraanwaterverbruik per jaar

Gemiddeld kraanwaterverbruik per gedomicilieerde per jaarGemiddeld kraanwaterverbruik per gedomicilieerde per dag
1 38 m³/jaar 38 m³/jaar 105 liter/dag
2 64 m³/jaar 32 m³/jaar 87 liter/dag
3 90 m³/jaar 30 m³/jaar 82 liter/dag
4 106 m³/jaar 27 m³/jaar 73 liter/dag
5 128 m³/jaar 26 m³/jaar 70 liter/dag
Gemiddeld gezin: 2,3 71 m³/jaar 31 m³/jaar 84 liter/dag

Bron: VMM Waterboek - Leidingwater is water gefactureerd door watermaatschappijen aan huishoudelijke abonnees en dus geen andere soorten water of eigenwaterwinners.

Het kraanwaterverbruik per persoon daalt met de gezinsgrootte. Een alleenstaande verbruikt gemiddeld 105 liter kraanwater per dag. In een 5 persoonsgezin wordt gemiddeld 70 liter kraanwater per gezinslid per dag verbruikt. Dit is het gevolg van schaalvoordelen bij waterverbruik voor de grotere gezinnen. Het deel dat wordt gebruikt om te koken, te wassen, en schoon te maken, stijgt immers niet proportioneel per extra persoon in het huishouden. De studie “Watergebruik door huishoudens”, uitgevoerd in 2016, gaat dieper in op dit aspect van schaalvoordelen.

GrafiekHoe berekenen we dit?

Het gemiddelde kraanwaterverbruik wordt berekend aan de hand van de door de watermaatschappijen uitgestuurde waterfacturen. Deze data zijn verzameld in de Waterboeken. Enkel positieve facturen die betrekking hebben op een facturatieperiode tussen 10 en 14 maanden, met 1 wooneenheid en berekend met een progressieve tariefstructuur zijn meegenomen in de berekening. Deze selectie vertegenwoordigt 68% van alle huishoudelijke records.

Gebruiken de Vlaamse gezinnen veel kraanwater?

Het waterverbruik bij de gezinnen daalt jaar na jaar.

Grafiek met evolutie gemiddeld leidingwaterverbruik per jaar sinds 2011.

De minimum waterbehoefte voor Vlaanderen wordt geschat op 90 liter per dag voor een alleenstaande en 70 liter water per persoon per dag voor een koppel met twee kinderen (bron studie Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur). Het lijkt er dus op dat gemiddeld gezien, Vlamingen spaarzaam omgaan met kraanwater. In het Brusselse en Waalse gewest worden gelijkaardige verbruiken vastgesteld.

Grafiek

Vergelijking kraanwaterverbruik 2018 (Bron: VMM, Aquawal en Brugel)

Een studie van de International Water Association toont ook aan dat België goed scoort in vergelijking met ons omringende landen.

Sterk verschillend gemiddeld jaarlijks kraanwaterverbruik over Vlaanderen

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van een gemiddeld gezin bedroeg in 2019 71 m³ per jaar.
Er vallen grote verschillen op te tekenen over Vlaanderen.

Het laagste gemiddeld kraanwaterverbruik werd geregistreerd in Alveringem met jaarlijks 37,7m³ kraanwater. In Schilde verbruikte een gemiddeld gezin het meeste met 95,9m³ kraanwater.
Het gemiddeld jaarkraanwaterverbruik van de gezinnen in een groot deel van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen lag lager dan het Vlaams gemiddelde van 71m³ per jaar. Het gemiddeld jaarkraanwaterverbruik van gezinnen in de provincie Antwerpen was hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Kaart Vlaanderen

Kaart jaarkraanwaterverbruik gemiddeld gezin per gemeente (m3 water/ jaar /gezin van 2.3 personen) Bron waterboeken 2019

Bekijk hier het gemiddelde kraanwaterverbruik in jouw gemeente.

Deze regionale verschillen kunnen wellicht deels verklaard worden door het gebruik van ‘ander’ water. Uit vergelijking met de kaart met het aantal geregistreerde eigenwaterwinningen (grondwater) voor kleinverbruik blijkt alvast dat in de gebieden waar er minder kraanwater wordt gebruikt, meer eigen waterwinningen zijn. Wellicht zijn er nog andere oorzaken voor dit regionaal verschil zoals gebruik van regenwater en bevolkingssamenstelling.

Kaart Vlaanderen

Kaart aantal registreerde grondwaterputten (eigenwaterwinners) per gemeente per 1000 huishoudens; Bronnen: VMM databank heffing kleinverbruik, 2018 en https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/aantal-huishoudens-naar-grootte

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.