Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen

Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen

Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2020 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 73 m³ per jaar of 87 liter per persoon per dag.

Gemiddelde verbruik

Gezinsgrootte / Aantal gedomicilieerden

Gemiddeld kraanwaterverbruik per jaar

Gemiddeld kraanwaterverbruik per gedomicilieerde per jaarGemiddeld kraanwaterverbruik per gedomicilieerde per dag
1 39 m³/jaar 39 m³/jaar 107 liter/dag
2 65 m³/jaar 33 m³/jaar 89 liter/dag
3 93 m³/jaar 31 m³/jaar 85 liter/dag
4 111 m³/jaar 28 m³/jaar 76 liter/dag
5 134 m³/jaar 27 m³/jaar 73 liter/dag
Gemiddeld gezin: 2,3 73 m³/jaar 32 m³/jaar 87 liter/dag

Bron: VMM Waterboek 2020- Kraanwater is water gefactureerd door watermaatschappijen aan huishoudelijke abonnees en dus geen andere soorten water of eigenwaterwinners.

Het kraanwaterverbruik per persoon daalt met de gezinsgrootte. Een alleenstaande verbruikt gemiddeld 107 liter kraanwater per dag. In een 5 persoonsgezin wordt gemiddeld 73 liter kraanwater per gezinslid per dag verbruikt. Dit is het gevolg van schaalvoordelen bij waterverbruik voor de grotere gezinnen. Het deel dat wordt gebruikt om te koken, te wassen, en schoon te maken, stijgt immers niet proportioneel per extra persoon in het huishouden.  De studie “Watergebruik door huishoudens”, uitgevoerd in 2016, gaat dieper in op dit aspect van schaalvoordelen.

GrafiekHoe berekenen we dit?

Het gemiddelde kraanwaterverbruik wordt berekend aan de hand van de door de waterbedrijven uitgestuurde waterfacturen. Deze data zijn verzameld in de Waterboeken. Enkel positieve facturen die betrekking hebben op een facturatieperiode tussen 10 en 14 maanden, met 1 wooneenheid en berekend met een progressieve tariefstructuur zijn meegenomen in de berekening. Deze selectie vertegenwoordigt 73% van alle huishoudelijke records.

Gebruiken de Vlaamse gezinnen veel kraanwater?

Het kraanwaterverbruik bij de gezinnen daalt jaar na jaar licht tot 2020.

Het kraanwaterverbruik van huishoudens steeg licht in 2020. We stellen een stijging vast van zo’n 1 m³ per persoon per jaar of zo’n 3 liter per persoon per dag. We veronderstellen dat dit het gevolg is van de Covid-19 lockdown, waardoor een groot deel van de mensen thuis meer kraanwater is gaan verbruiken. Er werd meer van thuis gewerkt, leerlingen  krijgen  afstandsonderwijs …

Grafiek met evolutie gemiddeld leidingwaterverbruik per jaar sinds 2011.

Gebruiken de Vlaamse gezinnen veel kraanwater?

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van een gemiddeld gezin (2,3 personen) bedraagt in 2020 73 m³ per jaar ofwel 78 liter per persoon per dag. De minimum waterbehoefte voor een Vlaams gezin wordt geschat op 90 liter per dag voor een alleenstaande en 70 liter water per persoon per dag voor een koppel met twee kinderen. Deze informatie is terug te vinden in de studie Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur). Het vastgestelde gemiddelde kraanwaterverbruik ligt maar iets hoger dan het minimum noodzakelijke. 

Grafiek

In de andere Belgische regio’s is het kraanwaterverbruik door huishoudens gelijkaardig aan dat vastgesteld in Vlaanderen. De vergelijkende tabel van de International Water Association, toont dat het kraanwaterverbruik in België - alle regio’s samen - lager ligt dan alle andere Europese landen. 

Deze vaststellingen geven dus aan dat Vlaamse gezinnen eerder spaarzaam zijn met kraanwater.

Sterk verschillend gemiddeld jaarlijks kraanwaterverbruik over Vlaanderen

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van een gemiddeld gezin bedroeg in 2019 73 m³ per jaar.
Er vallen grote verschillen op te tekenen over Vlaanderen.

Het laagste jaarlijks gemiddeld kraanwaterverbruik wordt geregistreerd in Alveringem (40,9 m³ in 2020). In Schilde en Baarle-Hertog worden hogere verbruiken geregistreerd hetzelfde jaar,  met name 102,3 en 114,0 m³ kraanwater per gemiddeld gezin.

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van de gezinnen in een groot deel van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen ligt lager dan het Vlaams gemiddelde van 73 m³ per jaar. Het gemiddeld kraanwaterverbruik van gezinnen in de provincie Antwerpen is hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Deze regionale verschillen kunnen wellicht deels verklaard worden door het gebruik van ‘ander’ water (regenwater, grondwater).

Kaart Vlaanderen

Kaart jaarkraanwaterverbruik gemiddeld gezin per gemeente (m3 water/ jaar /gezin van 2.3 personen) Bron waterboeken 2020

Bekijk hier het gemiddelde kraanwaterverbruik in jouw gemeente.

Als het resultaat wordt aangegeven als ‘*’ dan wordt het resultaat niet weergegeven omwille van privacy-redenen.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.