Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Alle polluenten - actuele waarden / Methodiek VOS

Methodiek VOS

De VMM meet vluchtige organische stoffen met twee verschillende meettechnieken: passieve samplers en automatische monitoren.

Hieronder vergelijken we de belangrijkste eigenschappen van passieve samplers en automatische monitoren.

 

passieve sampler

monitor

meet

een groot aantal VOS

een beperkt aantal VOS

meetprincipe

eenvoudig (diffusie)

complex (gaschromatografie)

meting gebeurt

semi-automatisch

automatisch

onderhoud

bijna niet nodig

regelmatig nodig, ingewikkeld

gevoeligheid

redelijk gevoelig

zéér gevoelig (lage concentraties)

geeft informatie

gemiddelde over lange meetperiode (dagen tot weken)

onmiddellijk resultaat van korte periode (half uur)

resultaten beschikbaar

na analyse in labo

onmiddellijk op toestel zelf

kostprijs

goedkoop

zéér duur

Semi-automatische VOS-metingen (passieve sampler)

Bij deze metingen onderscheiden we nog twee verschillen namelijk de actieve bemonstering en de passieve bemonstering.

Voor de actieve bemonstering gebruiken we een pompje dat lucht door een buisje zuigt met een constant debiet van ongeveer 35 milliliter per minuut. Op de meetplaats zorgt een monsterwisselaar er voor dat we om de vier dagen een daggemiddeld monster nemen. Zo bekomen we ongeveer 90 daggemiddelde stalen per meetplaats per jaar.

Bij de passieve bemonstering hangen we een passieve sampler gewoon op in de buitenlucht gedurende enkele weken. Zo krijgen we een beeld van de gemiddelde concentratie VOS tijdens gans deze periode.

De bemonsterde passieve samplers worden later geanalyseerd in het labo van de VMM met behulp van gaschromatografie.

Automatische VOS-metingen (monitor)

Een automatische VOS-monitor voert continu meerdere processen tegelijk uit. De monitor zuigt buitenlucht aan, analyseert ze en stuurt de gemeten VOS-concentraties direct door naar een centrale computer van de VMM. Hierdoor is de VMM steeds op de hoogte van de actuele gemeten VOS-concentraties.

Omdat er veel vluchtige organische componenten zijn en een monitor slechts een beperkt aantal stoffen kan analyseren moeten we keuzes maken. De VMM baseert zich bij deze keuze voornamelijk op de Europese regelgeving. Daarom meten we de VOS uit de zogenaamde BTEX-groep met monitoren, dit zijn:

  • benzeen (B)
  • tolueen (T)
  • ethylbenzeen (E)
  • meta-, para- en ortho-xyleen (X)

Deze BTEX ontstaan voornamelijk bij de verwerking van aardolie in raffinaderijen (petrochemische processen).

De BTEX hebben zeer gelijkaardige chemische structuren. Ze hebben wel verschillende chemische en fysische eigenschappen die ons toelaten ze van elkaar te scheiden en van elk de concentratie te bepalen. De techniek die we daarvoor gebruiken heet gaschromatografie.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.