Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Alle polluenten - actuele waarden / Methodiek SO2-meting

Methodiek SO2-meting

Methodiek om zwaveldioxide te meten.

Zwaveldioxide  meten wij door enerzijds gebruik te maken van passieve samplers en anderzijds monitoren. Om het verschil tussen beide te duiden, geeft onderstaande tabel een overzicht van de voornaamste eigenschappen van beide meetmethoden.

 

passieve sampler

monitor

meetprincipe

eenvoudig (diffusie)

complex (UV-fluorescentie)

meting gebeurt

semi-automatisch

automatisch

onderhoud

niet nodig

regelmatig nodig, ingewikkeld

gevoeligheid

redelijk gevoelig

zéér gevoelig (lage concentraties)

geeft informatie

gemiddelde over lange meetperiode (weken)

onmiddellijk resultaat van korte periode (half uur)

resultaten beschikbaar

na analyse in labo

onmiddellijk op toestel zelf

kostprijs

goedkoop

zéér duur

Zwaveldioxide automatische monitorAutomatische monitoren

SO2 wordt gemeten met automatische monitoren die werken volgens het principe van UV-fluorescentie.
Omgevingslucht wordt continu door een absorptiekamer gezogen. De lucht wordt bestraald met UV-licht van een bepaalde golflengte. De aanwezige SO2-moleculen zullen dit UV-licht absorberen en geëxciteerd worden. Bij het terugvallen van de SO2 molecule naar de grondtoestand wordt UV-straling met een andere golflengte uitgezonden. De intensiteit van deze straling wordt gemeten met een UV-sensor en is evenredig met de SO2-concentratie.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.