Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Alle polluenten - actuele waarden / Methodiek NOx-meting

Methodiek NOx-meting

Methodiek voor het meten van stikstofoxide en -dioxide.

Stikstofoxiden (NO) en stikstofdioxide (NO2) meten wij door enerzijds gebruik te maken van passieve samplers en anderzijds monitoren. Om het verschil tussen beide te duiden, geeft onderstaande tabel een overzicht van de voornaamste eigenschappen van beide meetmethoden.

 

passieve sampler

monitor

meet

enkel NO2

NOx (zowel NO als NO2)

meetprincipe

eenvoudig (diffusie)

complex (chemiluminescentie)

meting gebeurt

semiautomatisch

automatisch

onderhoud

niet nodig

regelmatig nodig, ingewikkeld

gevoeligheid

redelijk gevoelig

heel gevoelig (lage concentraties)

geeft informatie

gemiddelde over lange meetperiode (weken)

onmiddellijk resultaat van korte periode (half uur)

resultaten beschikbaar

na analyse in labo

onmiddellijk op toestel zelf

kostprijs

goedkoop

heel duur

Automatische monitoren

De automatische monitoren werken volgens het principe van chemiluminescentie.De omgevingslucht wordt in het toestel gezogen, waar het in 2 delen wordt gesplitst. Eén deel wordt gebruikt voor de meting van de NO-concentratie, het tweede deel voor de meting van de NOx (NO + NO2)-concentratie.

stikstofoxiden automatische monitor fase 1

Het tweede deel wordt eerst door een katalytische convertor geleid, waar het aanwezige NO2 wordt gereduceerd tot NO. In de reactiekamer reageert NO met in het toestel geproduceerde ozon en aangeslagen stikstofdioxide (NO + O3 => NO2* + O2) vormt. Het aangeslagen NO2 gaat naar de grondtoestand over na de uitzending van straling (NO2* => NO2 + straling). De intensiteit van deze straling is rechtstreeks evenredig met de concentratie aan NO voor het eerste deel en met de concentratie aan NOx (NO + NO2) voor het tweede deel. Door aftrekking van de NO-concentratie van de NOx-concentratie bekomt men de concentratie aan NO2.

stikstofoxiden automatische monitor fase 2

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.