Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Smog

Smog

Het woord smog komt oorspronkelijk van de woorden smoke en fog, of rook en mist. Tegenwoordig spreken we van smog als de lucht sterk verontreinigd is door minstens één van de volgende stoffen: ozon (O3), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2).

Zomersmog treedt op wanneer er op warme en zonnige dagen te veel ozon in de lucht hangt.

Wintersmog ontstaat als stoffen afkomstig van verkeer en industrie (fijn stof, roet, stikstofoxiden en zwaveloxiden) blijven hangen tijdens de winterperiode.


Varianten

  • zomersmog
  • wintersmog
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid