Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Milieu-impacttoetskaart

Milieu-impacttoetskaart

Om de impact van lozingen op basis van ecologische criteria te kunnen rangschikken, werden zogenaamde milieu-impacttoetskaarten opgesteld. Deze kaarten brengen verschillende milieuaspecten samen tot 1 globale score. De score houdt rekening met volgende aspecten:

  • overstromingsgebieden;
  • prioritair te onderzoeken waterbodems;
  • ecologisch waardevolle gebieden en waterlopen;
  • drinkwater & zwemwater;
  • aanpak bovenlopen;
  • advies van de bekkenbesturen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid