Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Milieu-impacttoetskaart

Milieu-impacttoetskaart

Om de impact van lozingen op basis van ecologische criteria te kunnen rangschikken, werden zogenaamde milieu-impacttoetskaarten opgesteld. Deze kaarten brengen verschillende milieuaspecten samen tot 1 globale score. De score houdt rekening met volgende aspecten:

  • overstromingsgebieden;
  • prioritair te onderzoeken waterbodems;
  • ecologisch waardevolle gebieden en waterlopen;
  • drinkwater & zwemwater;
  • aanpak bovenlopen;
  • advies van de bekkenbesturen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.